18 Δεκ 2012

Νέοι αγρότες: απαραίτητες πληροφορίες για το ξεκίνημα και για επιδότηση


Κάποιος που εντάσσεται στο πρόγραμμα νέων αγροτών αναλαμβάνει -μαζί με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του- μια σειρά από υποχρεώσεις όπως η για 10 (συνήθως) χρόνια ιδιότητά του ως αγρότη.

Tip:  Facebook : Αγροτικές Εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα του ατόμου αυτού που καλείται νέος αγρότης θα πρέπει να προέρχονται κατά 50,1% από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ή, αλλιώς, αν έχει εισόδημα και από άλλες δραστηριότητες, θα πρέπει να δηλώνει αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο από αυτές. Στην περίπτωση που ο όρος αυτός παραβιαστεί, ο νέος αγρότης καλείται να επιστρέψει την όποια επιδότηση έχει λάβει και χάνει την ιδιότητα αυτή. 'Η, εναλλακτικά, δηλώνει ψευδώς μεγαλύτερο αγροτικό εισόδημα μόνο και μόνο για να μην απολέσει την ιδιότητα του νέου αγρότη.
Ζήτα να εργασθείς για τον καλύτερο εργοδότη του κόσμου! τον εαυτό σου...
Συμπερασματικά: Η ένταξη στην ιδιότητα του νέου αγρότη δεν είναι ανάλογη του νέου ελεύθερου επαγγελματία από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ διότι οι δεσμεύσεις είναι και μεγαλύτερες σε χρονικό διάστημα και συνεχείς. Η επιδότηση προς νέους αγρότες αφορά την ιδιότητά τους αυτή καθαυτή και δεν εξαρτάται ως ύψος επιχορήγησης με το είδος της αγροτικής παραγωγής με την οποία θα ενασχοληθούν. Βεβαίως, αν μία συγκεκριμένη παραγωγή επιδοτείται, τότε η επιδότηση αφορά ξεχωριστά ως ποσό την παραγωγή και όχι την ιδιότητα του νέου αγρότη.

Αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ενεργό για επιδότηση νέου αγρότη  και αναμένεται να ξεκινήσει νέα σχετική δράση για τους νέους αγρότες τον Ιανουάριο του 2013. (Πηγή: Έθνος)

Σ.Σ. Αγροτικών ευκαιριών

Για τους ήδη κατέχοντες μητρώο αγροτών (670.000 σε όλη την Ελλάδα) «τρέχουν» νέες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, σήμερα καταβάλλονται 1.2 δισεκατομμύρια ευρώ με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους γεωπόνους πανελλαδικά και ανά Νομό που θα σας βοηθήσουν να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, βιώσιμο, και κερδοφόρο!  Από την αίτηση σας μέχρι την ορθή καλλιέργεια!

Οι ενδιαφερόμενοι για αγροτικές επιδοτήσεις, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210.8818416 (Τμήμα Επιδοτήσεων και νέων αγροτών).


σχετικά άρθρα (Link)

δείτε μας και στο facebook : Αγροτικές Ευκαιρίες