Νέα για Εξαγωγές

Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2018

Μεγάλη αύξηση κατά 2,2 δισ. ευρώ ή κατά 15,6% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο του 2018 (Ιανουάριος - Ιούνιος), ενώ αυτές αναμένεται να φθάσουν σε επίπεδα ρεκόρ το τρέχον έτος, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8%-10%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα κατέγραψε μείωση κατά 10% στα 10,05 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα, από 11,17 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Αυτό καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, ανάλυση που εκπόνησαν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε) και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.Ε.Μ) βάσει προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις στο πεδίο της υπερφορολόγησης, των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της έλλειψης χρηματοδότησης, διότι πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων. Πιο συγκεκριμένα οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ ή κατά 15,6% και ανήλθαν σε 16,2 δισ. ευρώ από 14 δισ. ευρώ πέρυσι. Επίσης, εάν δεν υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν στα 10,81 δισ. ευρώ από 9,58 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,23 δισ. ευρώ ή κατά 12,8%.

Ως αποτέλεσμα της θετικής πορείας των εξαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά το α’ εξάμηνο κατά 1,12 δισ. ευρώ ή κατά 10% και διαμορφώθηκε στα 10,05 δισ. ευρώ, από 11,17 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Επιπλέον, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 7,88 δισ. ευρώ από 9,57 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 17,7% δηλαδή κατά 1,69 δισ. ευρώ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Ιταλία αναδείχθηκε στον σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών προϊόντων, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει πλέον η Τουρκία, η οποία πέρυσι το ίδιο διάστημα ήταν στην 4η.

Ακολουθεί η Γερμανία και στη συνέχεια η Κύπρος, ενώ την εξάδα συμπληρώνουν η Βουλγαρία και ο Λίβανος, με την τελευταία να αναδεικνύεται σε πρώτο πελάτη των ελληνικών προϊόντων ως προς την αξία των εξαγωγών στην περιοχή της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής. Επίσης, στην έβδομη θέση ανήλθαν οι ΗΠΑ, με τις εξαγωγές να σημειώνουν αύξηση κατά 18%, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και στη 10η θέση η Αίγυπτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο 52,4% επί των συνολικών εξαγωγών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανερχόταν σε 54%. Αντίθετα, αυτή η πτώση αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, οι οποίες το προηγούμενο εξάμηνο κατέλαβαν μερίδιο 47,6% επί του συνόλου των εξαγωγών, από 46% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Σημειώνεται επίσης ότι αύξηση 4,2% σημειώθηκε και στις εισαγωγές προϊόντων, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 26,2 δισ. από 25,1 δισ. ευρώ πέρυσι.


Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, μεγάλη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών σημειώνεται στα καύσιμα κατά 21,6%, στα βιομηχανικά προϊόντα κατά 13,9% αλλά και στα αγροτικά προϊόντα κατά 11,6%, με τον Π.Σ.Ε. να σημειώνει παράλληλα ότι το μεταμνημονιακό μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να έχει ως επίκεντρο την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές.  Πηγή 
....................................................................................................................................................
Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2015Το διμερές εμπόριο Ελλάδας  - Τουρκίας κατά το 2014

Μείωση της τάξεως του 4,1% σε σχέση με το 2013 (που ήταν 3,17 δισ. ευρώ) κατέγραψαν το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία που ανήλθαν σε 3,04 δισ. ευρώ, ενώ οι τουρκικές εξαγωγές προς Ελλάδα ανήλθαν σε 1,16 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με το 2013 (που ήταν 1,08 δισ. ευρώ) σύμφωνα με τα στοιχεία του Τουρκικού Ινστιτούτου Στατιστικής (TurkStat).

Όπως αναφέρει ενημερωτικό έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα, από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,1% σε σχέση με το 2013, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπέρ της Ελλάδας ανήλθε σε 1,89 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,6%.

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία κατέχουν τα πετρελαιοειδή (2,25 δισ. ευρώ, μερίδιο 75% επί των συνολικών μας εξαγωγών προς Τουρκία, μειωμένα κατά 5,5% σε σχέση με το 2013), και ακολουθούν με απόσταση τα πλαστικά (174,9 εκατ. ευρώ, μερίδιο 5,7%, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2013), το βαμβάκι (151,8 εκατ. ευρώ, μερίδιο 5% επί των συνολικών μας εξαγωγών προς Τουρκία, μειωμένες εξαγωγές κατά 27% σχέση με το 2013), το αλουμίνιο και τεχνουργήματα αυτού (71,5 εκατ. ευρώ, μερίδιο 2,4% επί των συνολικών μας εξαγωγών, αυξημένες εξαγωγές κατά 10,5% σε σχέση με το 2013), οι λέβητες, μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός (68,6 εκατ. ευρώ, μερίδιο 2,3% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς Τουρκία, υπερτριπλασιασμένες εξαγωγές σε σχέση με το 2013), ο χαλκός και τεχνουργήματα αυτού (43 εκατ. ευρώ, μερίδιο 1,4% επί των συνολικών μας εξαγωγών προς Τουρκία, αυξημένες εξαγωγές κατά 7,5% σχέση με το 2013), τα λιπάσματα (36,3 εκατ. ευρώ, 1,2% επί των συνολικών μας εξαγωγών προς Τουρκία, αυξημένα κατά 29% σε σχέση με το 2013), το χαρτί(18,4 εκατ. ευρώ, μερίδιο 0,6% αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το 2013), ο σίδηρος (16,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,2% σε σχέση με το 2013), Άλλες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων μας προς την Τουρκία για το 2014 ήταν τα δέρματα/γουνοδέρματα (12,9 εκατ. ευρώ), ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (9,5 εκατ. ευρώ), οι πολύτιμοι λίθοι (8,2 εκατ. ευρώ), λοιπά χημικά προϊόντα (8,2 εκατ. ευρώ) και τα φαρμακευτικά (7,8 εκατ. ευρώ).

Σημαντικότεροι εξαγωγικοί εταίροι της Τουρκίας το 2014 ήταν η Γερμανία (13,3 δισ. ευρώ/15,1 δισ. δολ), το Ιράκ (9,6 δισ. ευρώ/10,9 δισ. δολ), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,7 δισ. ευρώ/9,9 δισ. δολάρια), και η Ιταλία (6,25 δισ. ευρώ/7,1 δισ. δολ).


Κυριότεροι εισαγωγικοί εταίροι για το 2014 ήταν η Ρωσία (22,3 δισ. ευρώ/25,3 δισ. δολ), η Κίνα (24,9 δισ. δολ), η Γερμανία (19,7 δισ. ευρώ/22,37 δισ. δολ) και η Ιταλία (10,6 δισ. ευρώ /12 δισ. δολ).  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2015

Βραζιλία : τι εισάγει από την Ελλάδα;

Επιβατικά σκάφη (δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στα στοιχεία της Eurostat), τσιμέντα, μάρμαρα, λεπίδες ξυριστικών μηχανών, ελαιόλαδο, διάφορα μηχανήματα, μαγνήσιο, μέρη κυκλωμάτων, γλυκά κουταλιού, καλλυντικά και ταινίες αλουμινίου καταγράφονται ως τα βασικά προϊόντα που η Βραζιλία εισήγαγε από την Ελλάδα το 2014.

Καφές, καπνός, βωξίτης, σόγια, προπένιο, χαρτί, παπούτσια, απορρίμματα χαλκού, παρασκευάσματα γαλοπούλας, ζάχαρη, φάρμακα, ζωοτροφές, καύσιμα και άλλα είδη για κατανάλωση σε πλοία, ήταν τα βασικά προϊόντα που η Ελλάδα εισήγαγε από τη Βραζιλία, αντίστοιχα.

Αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Βραζιλίας και αναφέρονται στο τελευταίο ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας.


Στο σύνολο του 2014, η Βραζιλία εμφανίζει θετικό ισοζύγιο 68,56 εκ. δολαρίων ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα, με τις εξαγωγές της στα 136,76 εκ. (μείωση 9,7% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο) και τις εισαγωγές στα 68,2 εκ. (μείωση 40,7% σε σχέση με το 2013, λόγω της παύσης ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές το 2014 αυξήθηκαν κατά 95,7%.

Αθήνα 14 Ιουνίου 2014


Αφού συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της ελληνικής κουζίνας στην Αυστραλία η Μαρία Μπεναρδή, η Ελληνοαυστραλή -με καταγωγή από την Καλαμάτα και τα Ψαρά- που έχει χαρακτηριστεί πρέσβειρα της ελληνικής διατροφής θέλει τώρα να επαναλάβει το εγχείρημά της και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ομογενειακή εφημερίδα Neos kosmos σύντομα εγκαταλείπει την Αυστραλία για να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη με στόχο να κάνει και εκεί ότι και στο Σίδνεϊ: Μέσα από εργαστήρια και εκδόσεις να προωθήσει τη γνήσια, παραδοσιακή ελληνική διατροφή με συνταγές σε … οικολογικό και ποιοτικό επίπεδο.

Παράλληλα όπως έκανε και από την Αυστραλία θα διοργανώνει εκδρομές Αμερικανών στην Ελλάδα για να τους μαθαίνει να μαγειρεύουν και να τρώνε ελληνικά, δείχνοντάς τους παράλληλα και τα αξιοθέατα της Ελλάδας.

Πρόσφατα η Μαρία Μπεναρδή κυκλοφόρησε το δεύτερό της βιβλίο στην αγγλική γλώσσα, με τίτλο «Cooking and Eating yourself to better health – How the Wisdom of Ancient Greece Can Lead to a Longer Life».

Το νέο της βιβλίο εστιάζεται στη σοφία των αρχαίων Ελλήνων που ακόμα και σήμερα, όπως λέει η σεφ και συγγραφέας, μας διδάσκουν να μαγειρεύουμε σωστά, να ζούμε υγιεινά και περισσότερο.


H Μαρία Μπεναρδή εγκατέλειψε μια επιτυχημένη καριέρα στον οικονομικό τομέα (ως εξειδικευμένη λογίστρια -φοροτεχνικός) για να ασχοληθεί με το πάθος της: την αυθεντική ελληνική μαγειρική.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 28 Απριλίου 2014

η φέτα «Δωδώνη» πάει Αμερική

Μια ακόμα εταιρία έρχεται να ταξιδέψει  τις Ελληνικές γεύσεις στην φιλόξενη (για εξαγωγές ΗΠΑ).Την  αποκλειστική διανομή των τυροκομικών προϊόντων της Δωδώνη στις ΗΠΑ ανέλαβε η Arthur Schurman Inc., μια από τις μεγαλύτερες... εμπορικές-παραγωγικές αμερικανικές εταιρείες.
Σύμφωνα με την αμερικάνικη εταιρεία, η φέτα «Δωδώνη» -για την οποία υπάρχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον- αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη απήχηση στην αγορά των ΗΠΑ.

Η Arthur Schuman Inc. θα διαθέσει τα προϊόντα της «Δωδώνη» σ' όλη την αγορά των ΗΠΑ και σε όλες τις κατηγορίες πελατών (στη λιανική, χονδρική και στο catering), ενώ ήδη δέχεται παραγγελίες για τα είδη της ελληνικής εταιρείας.

Η αμερικανική επιχείρηση είναι από τις μεγαλύτερες του είδους της στις ΗΠΑ, λειτουργώντας εδώ και πάνω από 60 χρόνια, ενώ δραστηριοποιείται, τόσο στην παραγωγή τυριών, όσο και στην εμπορία ονομαστών τυριών, όπως το Parmigiano Reggiano και το Grana Padano.


Ας ευχηθούμε και νέες δυναμικές Ελληνικές εταιρίες να επενδύσουν στην Εξωστρέφεια.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 15 Απριλίου 2014

Αισιόδοξα τα μηνύματα για τις εξαγωγές ελαιολάδου


Άνοδο σημείωσαν οι εισαγωγές ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τον Καναδά τον Ιανουάριο του 2014 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), δημιουργώντας ελπίδες για ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς.

Ωστόσο, η εικόνα της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου παραμένει απογοητευτική. 

Μεταξύ Οκτωβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014, δηλαδή τους 4 πρώτους μήνες της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου, οι εισαγωγές ελαιολάδου έπεσαν  -30% στην Κίνα, -20% στην  Αυστραλία, -9% στη Βραζιλία, -8% σε Καναδά, Ρωσία, ΗΠΑ και -1% στην Ιαπωνία, συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για τον Ιανουάριο του 2014, τα στατιστικά όμως για την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013 δείχνουν πτώση -2% στo ενδοκοινοτικό εμπόριο  και -10% στις εισαγωγές της Ε.Ε. από τρίτες χώρες, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μεγάλη η ζήτηση έξτρα παρθένου από τις ΗΠΑ

Η ζήτηση της αμερικανικής αγοράς για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο συνεχίζει ανοδικά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με το IOC, από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, οι ΗΠΑ εισήγαγαν 83.833 τόνους έξτρα παρθένου ελαιολάδου, ποσότητα  που αντιστοιχεί στο 49% των συνολικών αγορών. Πιο αναλυτικά, 58.686 τόνοι αντιστοιχούσαν σε τυποποιημένο, ενώ 25.147 τόνοι σε χύμα ελαιόλαδο. Όσον αφορά στη κατηγορία του παρθένου οι εισαγωγές έφτασαν τους 6.884 τόνους χύμα.

Το βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο επίσης έχει αρχίσει να διεισδύει σημαντικά στην αμερικάνικη αγορά, καλύπτοντας το 12% των συνολικών εισαγωγών με 19.924 τόνους, αναλυόμενες σε 12.027 τόνους τυποποιημένου και 7.897 τόνους χύμα.

Επιτραπέζιες ελιές

Οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών το τετράμηνο Οκτώβριος 2013-Ιανουάριος 2014 αυξήθηκαν +6% στις ΗΠΑ και +3% στην Αυστραλία, έπεσαν όμως κατά -13% στη Ρωσία, -12% στον Καναδά και -10% στη Βραζιλία.

Στην ΕΕ, τους τρεις πρώτους μήνες της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013) καταγράφεται πτώση -8% στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και -3% στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Δείτε σχετικές υπηρεσίες των Αγροτικών Ευκαιριών ® για Εξαγωγές

----------------------------------------------------------------------------------------
Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2014

Ανεβαίνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Γερμανία


Σε αυτό βοήθησε και η αύξηση της ζήτησης από μεριάς Ελλήνων που ζουν εκεί εδώ αρκετά χρόνια και διατηρούν καταστήματα πώλησης τροφίμων, ή ταβέρνες με Ελληνική κουζίνα.

Έτσι μέσα στην οικονομική κρίση Αύξηση 1,6% στις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία δείχνουν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όπως αυτά παρουσιάζονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Γ - ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.


Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του Γ - ΟΕΥ, η Γερμανία αν και παραμένει πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδος, βρίσκεται πλέον στην 3η θέση ως εξαγωγική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και 2ος σημαντικότερος προμηθευτής προϊόντων για την Ελλάδα. Η υποχώρηση της γερμανικής αγοράς από την πρωτοκαθεδρία των προηγούμενων ετών, μπορεί μεταξύ άλλων να οφείλεται τόσο στο πλήγμα που είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα η εικόνα της χώρα μας στη Γερμανία, και συνακόλουθα των προϊόντων της, πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, επομένως αυτό επηρέασε συνακόλουθα το μέσο Γερμανό καταναλωτή  (λόγω και των γερμανικών ΜΜΕ), όσο και στη στροφή των Ελλήνων εξαγωγέων σε άλλες αγορές τα τελευταία χρόνια, αναφέρουν από το Γ - ΟΕΥ.

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2014

Η Ιταλία ο δεύτερος σημαντικός προορισμός για τα Ελληνικά προϊόντα


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.), για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, η Ιταλία αποτέλεσε το δεύτερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, καλύπτοντας το 9,27% του συνόλου αυτών και τρίτη χώρα, ως προς τις εισαγωγές 7,96% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών.

Η αξία των εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το εννεάμηνο του 2013, ανήλθε σε 4,739 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 312 εκ. ευρώ, ήτοι 7,06% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 (4,426 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία, κατά το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε 1,930 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 (1,506 δισ. ευρώ). Η αξία των εισαγωγών από την Ιταλία, για την υπό εξέταση περίοδο, ανήλθε σε 2,808 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση για πέμπτη συνεχή χρονιά και συγκεκριμένα κατά 3,81% σε σχέση με το 2012 (2,920 δισ. ευρώ).

Το ύψος του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 878 δισ. ευρώ, έναντι 1,413 δισ. ευρώ το 2012, κλείνοντας επιπλέον την ψαλίδα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, ενώ ο δείκτης εξαγωγών προς εισαγωγές βελτιώθηκε ανερχόμενος στο 0,68. Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική κουζίνα στην Ελβετία


 Η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα στο Σαλόνι Γαστρονομίας «Gouts et Terroirs», το οποίο διοργανώνει το Καντόνι του Φράιμπουργκ στην πόλη Μπιλ της Ελβετίας (κοντά στη Βέρνη και στην περιοχή Γκριγιέρ) μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 2013.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο agora.mfa.gr, του υπουργείου Εξωτερικών, τοπικοί παράγοντες ελληνικής καταγωγής, όπως και Έλληνες επιχειρηματίες, με δραστηριοποίηση στον γαστρονομικό κλάδο, έχουν αναλάβει το κόστος λειτουργίας ελληνικού περιπτέρου εμβαδού 250 τμ, με στόχο την προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.

Στο περίπτερο έχει προγραμματισθεί η έκθεση αρκετών ελληνικών διατροφικών προϊόντων, όπως ελαιόλαδο Κρήτης, Μυτιλήνης και Καλαμάτας, κρόκος Κοζάνης και κρασί από δύο οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας και πιθανώς από Νεμέα.


Οι οργανωτές θα επιθυμούσαν όμως ενδεχόμενη διεύρυνση της παλέτας εκτιθέμενων προϊόντων ή ενδεχομένως την καλλιέργεια επαφών για επόμενη μελλοντική συμμετοχή. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την προβολή των προϊόντων τους μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες διευκρινίσεις με την Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του υπουργείου Εξωτερικών. Πηγή: ΑΜΠΕ

Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013

Τα Ελληνικά ακτινίδια πάνε καλά έξω!


 Ολοένα περισσότερες ξένες αγορές «κερδίζουν» τα ελληνικά ακτινίδια, που πλέον, χάρη και στη διμερή φυτοϋγειονομική συμφωνία... Ελλάδας-Κίνας, φτάνουν και στο πιάτο των Κινέζων καταναλωτών, με προοπτική διπλασιασμού των ελληνικών εξαγωγών του φρούτου στην κινεζική αγορά στην εμπορική περίοδο 2013/2014. Μάλιστα, φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι αν στα επόμενα χρόνια υπογραφούν αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες και με άλλες ασιατικές χώρες, οι εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων συνολικά στην Ασία θα μπορούσαν τουλάχιστον να διπλασιαστούν στο εγγύς μέλλον.


Εν αναμονή των εξελίξεων, η εμπορική περίοδος 2012/2013 εξελίχθηκε θετικά, σε όρους τόσο παραγωγής, όσο και εξαγωγών, με τη Ρωσία να παραμένει σταθερά η πρώτη αγορά για τα ελληνικά ακτινίδια, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών (INCOFRUIT HELLAS), Γεώργιος Πολυχρονάκης. θετικότερη εκτιμάται ότι θα είναι η εμπορική περίοδος 2013/2014, στη διάρκεια της οποίας οι εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων, συνολικά στις διεθνείς αγορές, αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω αύξηση κατά 10%. Πηγή


Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2013

Και οι Γερμανοί τρώνε Ελληνικό γιαούρτι!


 Κατά το α΄ εξάμηνο 2013, ο κύκλος εργασιών για τα λευκά γαλακτοκομικά αυξήθηκε κατά 3% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, αυξανόμενος στα 4,659 δις €, ενώ η ποσότητα των πωλήσεων μειώθηκε, όπως και την προηγούμενη χρονιά, κατά 1%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της τιμής του γάλακτος, που αντικατοπτρίζεται στους αυξημένους κύκλους εργασιών στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, φρέσκο γάλα, γάλα διαρκείας, βούτυρο και κρέμα γάλακτος. Αξιόλογη άνοδος σημειώθηκε ακόμα στην κατηγορία των επιδορπίων (+4,5% κύκλος εργασιών, +3,4% ποσότητα).

Για ακόμα μια χρονιά αύξηση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε στην κατηγορία του φυσικού γιαουρτιού (+2% έναντι του 2012). Με βάση τα στοιχεία της Nielsen, σημαντικό ρόλο στην ανοδική τάση της κατηγορίας διαδραματίζουν ιδιαίτερα τα ελληνικής προέλευσης και ελληνικού τύπου γιαούρτια, για τα οποία οι ρυθμοί ανόδου είναι διψήφιοι, τόσο σε αξία, όσο και σε ποσότητα.

Γιαούρτι ελληνικού τύπου: Πωλήσεις και κύκλος εργασιών

Για το γιαούρτι ελληνικού τύπου (griechischer Joghurt, Joghurt nach griechischer Art) ο κύκλος εργασιών έφθασε το 2012 τα 37,6 εκ €, αποσπώντας πλέον μερίδιο 5,5% της αγοράς φυσικού γιαουρτιού και 1,1% της αγοράς γιαουρτιών με φρούτα (Fruchtjoghurt). Σε όρους ποσότητας, βάσει των στοιχείων της Nielsen, οι πωλήσεις γιαουρτιών της κατηγορίας έφτασαν τις 12,8 χιλιάδες τόνους, συνεχίζοντας να αυξάνονται με πολύ ισχυρούς ρυθμούς: αύξηση κατά 18% από το 2010 στο 2011, αύξηση κατά 30% από το 2011 στο 2012.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών της Nielsen είναι ότι η ανοδική πορεία με διψήφιους ρυθμούς ανόδου θα συνεχιστεί. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο niche της αγοράς θεωρείται πολύ ελκυστικό για τις γερμανικές γαλακτοβιομηχανίες, δεδομένου μάλιστα ότι η παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παραμένει μικρή.

Τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς GfK αναφέρονται σε αύξηση του αγοραστικού κοινού για το γιαούρτι ελληνικού τύπου κατά 33% μεταξύ 2011 και 2012. Έτσι, το 2012 ο αριθμός των νοικοκυριών που συμπεριλαμβάνουν στις αγορές τους γιαούρτι ελληνικού τύπου έφτασε τα 6,04 εκατομμύρια, έναντι 4,5 εκ. το 2011. Συνεπώς, το μερίδιο των νοικοκυριών στη Γερμανία που καταναλώνουν γιαούρτι ελληνικού τύπου ανήλθε το 2012 σε 15,2%, έναντι 11,5% την προηγούμενη χρονιά.

Η τάση διεύρυνσης του καταναλωτικού κοινού που αγοράζει γιαούρτι ελληνικού τύπου συνεχίστηκε και κατά το α' εξάμηνο 2013: με βάση νεότερα στοιχεία της GfK, για το διάστημα Ιούλιος 2012 – Ιούνιος 2013 ο αριθμός των νοικοκυριών που αγοράζει γιαούρτι ελληνικού τύπου αυξήθηκε κατά 37,2% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος της προηγούμενης χρονιάς, φθάνοντας τα 7,23 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές γιαουρτιού από τη χώρα μας προς τη Γερμανία στις δύο βασικότερες δασμολογικές κατηγορίες, λευκό γιαούρτι με περιεκτικότητα σε λιπαρά 3 έως 6% και λευκό γιαούρτι με περιεκτικότητα σε λιπαρά μεγαλύτερη του 6%, περιορίστηκαν το 2012 και σε όρους ποσότητας και σε όρους αξίας.

Σημαντική παρουσία στα καταστήματα των γερμανικών αλυσίδων λιανικής της περιοχής μας έχουν τα προϊόντα των ελληνικών εταιρειών Κρι-Κρι, Μεβγάλ, Φάγε και SHM Volos. Τα κυριότερα προϊόντα τους που διατίθενται στα ψυγεία των γερμανικών supermarket είναι το πρόβειο γιαούρτι με 6% λιπαρά και το στραγγιστό γιαούρτι από αγελαδινό γάλα με λιπαρά 10% (Sahnejoghurt).Επιχειρηματικές εξελίξεις – νέα προϊόντα

Κυρίαρχη μάρκα μεταξύ των γιαουρτιών «ελληνικού τύπου» που παράγονται στη Γερμανία είναι η μάρκα Elinas της εταιρείας Hochwald, το προϊόν της οποίας διατίθεται σε 7 γεύσεις: γιαούρτι λευκό (natur), με μέλι, με φουντούκια, με βατόμουρα, με βερίκοκα, με βανίλια και αμύγδαλα, με πορτοκάλι (Blutorange). Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων του γιαουρτιού Elinas αφορά τη συσκευασία των 4*150 gr. Μόλις το καλοκαίρι του 2013 η Hochwald κυκλοφόρησε το λευκό γιαούρτι Elinas Natur και σε συσκευασία 500 gr., το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί στα ψυγεία των hypermarkets της περιοχής.

Η εταιρεία Müller Milch, που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο 2012, τα πρώτα προϊόντα της «ελληνικού τύπου», "Joghurt mit der Ecke – Griechischer Art" στις γεύσεις βερίκοκο-μέλι και αμύγδαλα-Crunch, διεύρυνε φέτος τη σειρά των προϊόντων της, τοποθετώντας στα ψυγεία των supermarket ακόμα δύο γεύσεις «ελληνικού τύπου», μανταρίνι – μέλι και σοκολάτα – φιστίκι.

Αξιόλογη παρουσία έχει και η μάρκα Yocous της Domspitz Milch / Bayernland. Η εταιρεία πρόκειται να παρουσιάσει στην ερχόμενη ANUGA, τον Οκτώβριο 2013, και την νέα εκδοχή του γιαουρτιού Yocous, με μέλι. Σημειώνεται ότι η Bayernland είναι εταιρεία με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που έχει θέσει ως στόχο της για το ερχόμενο διάστημα την ενίσχυση των προϊόντων που παράγει με δικό της σήμα.

Σταθερή παρουσία στην αγορά του γιαουρτιού «ελληνικού τύπου» έχει ακόμα η εταιρεία Weideglück με την οικογενειακή συσκευασία του 1 kg.

Στις γερμανικές αλυσίδες λιανικής διατίθεται επίσης το γιαούρτι της εταιρείας Apostels, ενώ στις αλυσίδες των supermarket βιολογικών προϊόντων το «Βίο-γιαούρτι» της Andechser.

Η εταιρεία Zott κυκλοφόρησε το 2012 γιαούρτι ελληνικού τύπου με την επωνυμία Mykonos – Griechische Art.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντίσελντορφ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Αθήνα 30 Ιουλίου 2013

Η ελληνική πρεσβεία στη Σόφια προειδοποιεί!

Αυξήθηκαν το τελευταίο δίμηνο οι καταγγελίες για περιστατικά εξαπάτησης Ελλήνων εξαγωγέων από μεταφορικές εταιρείες βουλγαρικών συμφερόντων, όπως αυτές φτάνουν στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια.

Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων πιθανή απώλεια φορτίου, αδυναμία επικοινωνίας με μεταφορέα ή/και τελικό παραλήπτη προϊόντων με υποψία συμπαιγνίας μεταξύ των ως άνω προσώπων κλπ.

Το Γραφείο με ανακοίνωσή του που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών (agora.mfa.gr) εφιστά την προσοχή των Ελλήνων εξαγωγέων.

Επισημαίνει δε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες εξαγωγείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή μεταφορικής εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.


«Εφόσον επιλέγουν να συνεργαστούν με μη ελληνικών συμφερόντων μεταφορέα, φρονούμε ότι βασικό τους κριτήριο θα πρέπει να αποτελεί όχι μόνο το χαμηλό κόστος, αλλά, πρωτίστως, το μέγεθος και η αξιοπιστία της ελεγχόμενης μεταφορικής εταιρείας» αναφέρεται και η ανακοίνωση καταλήγει: «Αυτονόητο είναι πως εξασφαλιστικά για τον εξαγωγέα λειτουργεί η προκαταβολή μέρους ή όλου του τιμήματος από τον παραλήπτη για το αποστελλόμενο φορτίο».


--------------------------------------------------------------------------------------
Αθήνα 10 Ιουλίου 2013  

Εξαγωγές στην Ε.Ε. 2013 Η Ε.Ε. αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών αγροτικών προϊόντων στο παγκόσμιο σύστημα (63,6% το 2011). Η Ελλάδα κατέχει ρόλο-κλειδί για την επίτευξη αυτού του μεριδίου στην παγκόσμια αγορά. Μελετώντας διαχρονικά τη σύνθεση των εξαγωγών της χώρας μας, ο κυριότερος όγκος των εξαγωγών της Ελλάδας εντοπίζεται στα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και η κατηγορία των ψαριών αυξάνεται σταθερά, χάρη τόσο στην αύξηση της τιμής τους όσο και την ανάδειξή τους στην πρώτη κατηγορία με τις περισσότερες εξαγωγές (453 εκ. € το 2011).Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα στα αγροτικά προϊόντα, εισάγοντας ολοένα και περισσότερα από αυτά που εξάγει, παραμένει ένας από τους βασικότερους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, με σημαντική παρουσία στις περισσότερες αγορές των χωρών-μελών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, στην Ιταλία κατέχει το 40% των εισαγωγών ψαριών της, στη Γαλλία το 23% και στην Αγγλία το 22%. Περισσότερο ανταγωνιστική εμφανίζεται στην κατηγορία προϊόντων «Βερίκοκα, Κεράσια και Ροδάκινα», όπου ξεχωρίζει το μερίδιο που καταλαμβάνει στις εισαγωγές της Πολωνίας (61%), της Ιταλίας (47%) και της Αγγλίας (44%). Ως βασικές ανταγωνίστριες χώρες αναδεικνύονται, ωστόσο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Γερμανία.Η εικόνα που αποκαλύπτεται από την ανάλυση των εξαγωγών 67 αγροτικών προϊόντων (με αξία εξαγωγών άνω των 10 εκ. € το 2011) προς τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ είναι εντυπωσιακή. Η χώρα μας περιλαμβάνεται στους πέντε πρώτους προμηθευτές σε 25 χώρες, με ποσοστά συμμετοχής στις εισαγωγές τους που σε ορισμένες αγορές ξεπερνούν το 80%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι είναι ο νούμερο ένα προμηθευτής σε 12 χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ σε 43 προϊόντα, ενώ κατέχει το 67% και το 86% των εισαγωγών καπνών και νωπής φράουλας αντίστοιχα στη Βουλγαρία, το 80% των εισαγωγών πορτοκαλιών στη Ρουμανία και το 59% στην Ουγγαρία και το 87% των εισαγωγών γιαουρτιού στην αγορά της Κύπρου.Η σημαντική παρουσία της χώρας μας στις διεθνείς αγορές αποτελεί ένα σημαντικό  συγκριτικό πλεονέκτημα του αγροτικού τομέα. Παρόλα αυτά, δύναται να ενισχύσει τη θέση της σε περισσότερες αγορές και σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, υιοθετώντας στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια που θα έχουν τους εξής στόχους:

·         -Τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών των επώνυμων τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων σε βάρος των εξαγωγών χύμα προϊόντων (όπως ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, οίνοι ποιότητας, ΟΠΑΠ, VQPRD, ΟΠΕ, κλπ., γαλακτοκομικά & άλλα γεωργικά προϊόντα εθνικής σημασίας)

·         -Την αύξηση των μεριδίων που κατέχει στις διάφορες διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα σε ορισμένες αγορές στις οποίες κατέχει χαμηλά μερίδια αγοράς, και

·         -Τη διείσδυση σε νέες δυναμικές αγορές ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών.

Αντώνης Μηλιώτης   πηγή:  Agrocapital


Σχετικό site για Εξαγωγές 
-------------------------------------------------------------------------

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2013

Αύξηση των Εξαγωγών στην Ιαπωνία


Ελπιδοφόρα τα μηνύματα και από την μακρινή Ιαπωνία, με δυναμική και σημαντική αύξηση των εξαγωγών ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι οι διατροφικές συνήθειες των Ιαπώνων διαφέρουν αρκετά από αυτές των Ελλήνων.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ιαπωνία το έτος 2012 σε ευρώ (χωρίς πετρελαιοειδή), αυξήθηκαν κατά 43,8% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι ιαπωνικές εξαγωγές προς την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 59,7%.
Ειδικότερα, το εν λόγω έτος, η αξία των ελληνικών εξαγωγών άγγιξε τα 52,3 εκ. ευρώ έναντι 36,4 εκ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. 

Οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών, αφορούσαν τα εξής προϊόντα: βαμβάκι, καρπούς και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, ψάρια βρώσιμα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, ελαιόλαδο, ελάσματα και ταινίες, ζυμαρικά, φάρμακα, πέτρες κατάλληλες για λάξευση, προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος, παρασκευάσματα για σάλτσες, σοκολάτες και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο και ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη θέση ως σημαντικότερη κατηγορία ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία βρίσκεται το προϊόν της δασμολογικής κλάσης 52.01 (βαμβάκι, μη λανσαρισμένο ούτε χτενισμένο) με συνολική αξία 14,5 εκ. ευρώ και σχετική αύξηση 117%, εκτοπίζοντας τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 20.08 (καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη) που κατείχαν την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα έναν χρόνο νωρίτερα. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 20.08 (καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών) με συνολική αξία 8,6 εκ. ευρώ, σημειώνοντας σχετική αύξηση 16,5%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 57.03 (τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες) με συνολική αξία 3,6 εκ. ευρώ και αύξηση 780%, στην τέταρτη θέση τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 03.02 (ψάρια βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη) με αξία 3,5 εκ. ευρώ και μείωση 36,7%. Ακολουθεί η δασμολογική κλάση 15.09 (ελαιόλαδο και κλάσματά του) με συνολική αξία 2,8 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 36,8%. Σημαντική επίσης θέση κατέχουν τα ελάσματα (2,3 εκ. ευρώ) με αύξηση 6,6%, τα ζυμαρικά (2,3 εκ. ευρώ) με αύξηση 2,2%, τα φάρμακα (1,4 εκ. ευρώ) με αύξηση 145%, οι πέτρες κατάλληλες για λάξευση (1,3 εκ. ευρώ) και αύξηση 38,6%, τα προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (1 εκ. ευρώ) και αύξηση 36,3%, και τα παρασκευάσματα για σάλτσες (829.915 ευρώ) και αύξηση 23,3%.

Όσον αφορά τις ιαπωνικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, η κατηγορία 87.03 (επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα) κατέχει την πρώτη θέση στον πίνακα με τα σημαντικότερα ιαπωνικά εξαγώγιμα προϊόντα με συνολική αξία 13,3 εκ. ευρώ, καταγράφοντας σχετική μείωση 72,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία 30.04 (φάρμακα) με αξία 12,3 εκ. ευρώ και μείωση 40%, στην τρίτη η κατηγορία 84.09 (μέρη για κινητήρες πλοίων) με 11,7 εκ. ευρώ και μείωση 0,8%, ακολουθεί η κατηγορία 40.11 (επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ) με αξία 7,1 εκ. ευρώ και μείωση 2%, ενώ έπεται η κατηγορία 74.03 (χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή) με αξία 6,3 εκ. ευρώ και μείωση 1,8%.

Σημαντική θέση κατέχει επίσης η κατηγορία 87.08 (μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες) με 5,2 εκ. ευρώ και μείωση 27,8% όπως και η κατηγορία 87.11 (μοτοσυκλέτες) με αξία 4,7 εκ. ευρώ και μείωση 23,4%. Σημειώνεται ότι το 2011, η σημαντικότερη κατηγορία στις σχετικές ιαπωνικές εξαγωγές ήταν η 89.01, αφορώσα επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία αξίας 126,5 εκ. ευρώ. Μολαταύτα, προϊόντα εν λόγω κατηγορίας δεν εξήχθησαν το 2012.

Στις περισσότερες δασμολογικές κατηγορίες ελληνικών προϊόντων παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση, όπως στους τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου κατά 786%, στο βαμβάκι 117%, στα φάρμακα 145%, στα σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς 103,7%, στις σοκολάτες και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 73,5%, στο ελαιόλαδο 36,9% και στα προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος 36,3%.

Από τρόφιμα που αποτελούν και τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας, μείωση υπέστησαν τα ιχθυηρά κατά 36,7% και οι παρασκευασμένες ντομάτες κατά 11%.


Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες δασμολογικές κατηγορίες ιαπωνικών προϊόντων παρουσίασαν μείωση, όπως αυτή των επιβατικών αυτοκινήτων (-72%), των κινητήρων εσωτερικής καύσης (-50%) των φαρμάκων (-40%) και των συσκευών τεχνητού κλίματος (-31,5%). Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο

Σχετικό σεμινάριο: Κάντε εξαγωγές με απλά βήματα

1 Μαίου 2013
χάρης του Αζερμπαϊτζάν
Πάμε Αζερμπαϊτζάν;
Μια νέα προοπτική και ένας νέος εξαγωγικός προορισμός, δημιουργείται με την προσπάθεια του έλληνα υπουργού εξωτερικών... διαβάστε για το Αζερμπαϊτζάν


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε την χορηγία επικοινωνίας με ένα από τα καταξιωμένα και δημοφιλή site του αγροτικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος το γνωστό σε όλους Agrocapital

2 Απριλίου 2013


ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ!

Σήμερα η αγορά έχει κατακλυστεί από διάφορους μικροπαραγωγούς που με τον έναν η τον άλλον τρόπο προσπαθούν να βρουν κάποιον τρόπο για να πουλήσουν το προϊόν τους.

Άραγε ποιος θα ήταν ο σωστότερος τρόπος για να πουλήσεις κάποιος το προϊόν του; και που;

διάβάστε αναλυτικά για Σεμινάριο Εξαγωγών


Αθήνα 21 Μαρτίου 2013


Ακόμα μια φιλόδοξη Ελληνική προσπάθεια για εξαγωγή! Τρεις ελληνικές εταιρείες, η σοκολατοποιία "ION A.E." , η βιομηχανία ζυμαρικών "EURIMAC A.E." και η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου "Etesian Gold" συμμετείχαν με δικό τους περίπτερο στην 38η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Ιαπωνίας ("Foodex 2013") που πραγματοποιήθηκε αρχές Μαρτίου στο Τόκυο.
Όπως σημειώνεται σε ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας, στην έκθεση δεν υπήρχε ελληνική εθνική συμμετοχή μέσω του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (O.Π.Ε.).

Όσον αφορά τους εκθέτες, αξιόλογη εκτιμάται ότι ήταν όπως κάθε χρόνο η παρουσία ασιατικών χωρών, κυρίως της Κίνας, Ταϊλάνδης και Κορέας. Τα δε υπερμεγέθη περίπτερα της Ιταλίας και της Ισπανίας, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των επισκεπτών.

Στο περίπτερο της Τουρκίας, που καταλάμβανε μεγάλη έκταση, συμμετείχαν ως εκθέτες 28 εταιρείες, ενώ κυριαρχούσαν προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, ξηροί καρποί (κυρίως φουντούκια), φρούτα κονσέρβας, ζυμαρικά, παρασκευασμένες ντομάτες, ελιές, χυμοί φρούτων (κυρίως ροδιού) κλπ.

Στην έκθεση έλαβαν μέρος 2.544 εκθέτες, εκ των οποίων 1.036 ήταν ιάπωνες και 1.058 αλλοδαποί από 66 χώρες, ενώ ο αριθμός των περιπτέρων ανήλθε σε 3.326.

Παρενθετικά αναφέρεται ότι το 2012 οι εκθέτες ήταν 2.391, ενώ τα περίπτερα ήσαν 3.355. Σχετικά με τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών, αυτοί το 2013 έφτασαν τους 71.536, όταν το 2012 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 73.834 άτομα.


Αθήνα 16-01-2013

μικρή αύξηση της κατανάλωσης ελληνικού ελαιολάδου από μέρους βελγικών οικογενειών διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια, όπως σημειώνεται σε έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Βέλγιο, ενώ οι εξαγωγές ελιών της χώρας μας στη συγκεκριμένη αγορά κατέχουν μερίδιο 22,2% των συνολικών βελγικών εισαγωγών, επί του προϊόντος αυτού. διαβάστε αναλυτικότερα για τις δυνατότητες εξαγωγής στο Βέλγιο

Δείτε για ζητήσεις αγροτικών προϊόντων 

Αθήνα 15-01-2013
Δεν είναι μόνο το ελληνικό κρασί που έχει κερδίσει τους Κινέζους αλλά και το λάδι μας: Κατά 54% αυξήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικού λαδιού στην Κίνα το 2011 και οι τάσεις παραμένουν έντονα αυξητικές, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.


Φαίνεται πως τη στιγμή που οι Έλληνες λόγω μείωσης εισοδήματος στρέφονται ξανά στις καλλιέργειες, μια μεγάλη ευκαιρία παρουσιάζεται: η αγορά της Κίνας. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες πόλεις είναι αυτές που αγαπούν περισσότερο το ελληνικό λάδι, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η αξία των εξαγωγών κατά 38%, ενώ η ζήτηση έχει διπλασιαστεί. Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Πεκίνο. Τα κανάλια διανομής λαδιού προς το παρόν περιορίζονται σε εισαγωγείς μικρού μεγέθους καθώς συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται από την ίδια εταιρεία διαφορετικοί διανομείς ανά πόλη

Η τιμή του ελαιολάδου κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα: συσκευασία ενός λίτρου ελαιολάδου πωλείται κατά μέσο όρο προς 90-110 RMB (100RMB = 12 ευρώ), όταν αντίστοιχη ποσότητα σογιέλαιου τιμολογείται 10-13 RMB. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αγορά του ελληνικού λαδιού στην Κίνα θα αναπτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς στο άμεσο μέλλον καθώς η υψηλού εισοδήματος τάξη της Κίνας αρέσκεται σε εκλεκτά προϊόντα, ενώ η έννοια της Ελληνικότητας εξακολουθεί να συγκινεί τους Κινέζους. Πηγή: iefimerida

Δείτε εδώ για Κίνα

Και εδώ για Εξαγωγές


Αθήνα 23-12-2012

Πέντε νέα προγράμματα προώθησης –εξαγωγών- αγροτικών προϊόντων, συνολικού ύψους 14,067 εκατομμυρίων  Ευρώ
Πέντε νέα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες, συνολικού προϋπολογισμού 14.067.006 ευρώ, υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρμόδια Διεύθυνσης Έρευνας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Από αυτά, τα τέσσερα αφορούν την εσωτερική αγορά και ένα τις τρίτες χώρες, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Ρουμανία.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν προς έγκριση προγράμματα που αφορούν την ενημέρωση και προώθηση, κρέατος σε Ελλάδα και Κύπρο, ύψους 1,998 εκατ. ευρώ, σπαραγγιού σε Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία, ύψους 2,975 εκατ. ευρώ, φρούτα και λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας σε Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία, ύψους 2,975 εκατ. ευρώ, ευρωπαϊκών οίνων σε Ελλάδα, Γερμανία και Βέλγιο, ύψους 2,920 εκατ. ευρώ, και το διακρατικό πρόγραμμα με τη Ρουμανία που φέρει τον τίτλο «Εύρηκα: Ανακαλύψτε τους θησαυρούς της Ευρώπης», συνολικού προϋπολογισμού 4,180 εκατ. ευρώ.
Ο προϋπολογισμός για τον ελληνικό φορέα, που είναι και συντονιστής του προγράμματος, ανέρχεται σε 3,198 εκατ. ευρώ.
«Αξιοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτει η Ελλάδα με τη συμμετοχή της στην ΕΕ διευκολύνουμε την πρόσβαση των Ελλήνων παραγωγών, τόσο στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, όσο και στις αγορές τρίτων χωρών», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Και πρόσθεσε, ότι «με διαβατήριο την ποιότητα, τα ελληνικά τρόφιμα θα κερδίσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα Ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα στο εξωτερικό λόγο της ποιότητας, συσκευασίας, αρωμάτων και ονόματος! Εκμεταλλευτείτε το όσοι σκέπτεστε με εξωστρέφεια!


Ζήτηση υπάρχει και για Αρωματικά φυτά.
δείτε μας και στο facebook : Αγροτικές Ευκαιρίες 
___________________________________________________________

Αθήνα 17-12-2012

Εξαγωγές: επόμενος σταθμός  Κίνα!
Στην Κίνα στρέφονται Έλληνες εξαγωγείς δεδομένης της ύφεσης που πλήττει τη χώρα μας αλλά και πολλές χώρες της Ευρώπης. Η αχανής κινεζική αγορά ανοίγει σταθερά στα εισαγόμενα προϊόντα ποιοτικών  και πιστοποιημένων τροφίμων και ποτών τα οποία θεωρούνται πιο ασφαλή και ποιοτικά.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο περιγράφει «ευοίωνες» τις προοπτικές των ελληνικών προϊόντων λόγω της αυξημένης εσωτερικής ζήτησης.

Μια από τις πρώτες επιχειρήσεις εξαγωγών στον χώρο του ελαιολάδου είναι η Αγροτική Βιομηχανία Μεσσηνίας η οποία εξάγει τα προϊόντα της στην Κίνα από το 2007. Η πρόσφατη άνοδος του βιοτικού επιπέδου της αστικής τάξης ευνοεί ...περαιτέρω την αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου ως εναλλακτικής υγιεινής διατροφής.

Άλλωστε, πρόσφατα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο αναπληρωτής υπουργός Μάξιμος Χαρακόπουλος συναντήθηκαν πρόσφατα με τον υφυπουργό Γεωργίας της Κίνας και εστίασαν στην ανάπτυξη των ελληνο-κινεζικών σχέσεων στον τομέα της γεωργίας και τη διεύρυνση της συνεργασίας στις εξαγωγές προϊόντων.

Μεγάλη ανταπόκριση από τους Κινέζους έχει βρει και το ελληνικό κρασί (λευκό και κόκκινο) όπου δραστηριοποιούνται αρκετές εγχώριες βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και ο οινοποιητικός συνεταιρισμός Νάουσας. Ενώ μέχρι σήμερα το κρασί διατίθετο σε κάβες και εστιατόρια τώρα ο συνεταιρισμός υπέγραψε συμβόλαιο για είσοδο του κρασιού στο Carrefour της περιοχής Σεν Γιανγκ.


Νέο 13-12-2012
 θα πραγματοποιηθούν 3 εξειδικευμένα Σεμινάρια τον Ιανουάριο 2013
Σεμινάριο με θέμα: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

Στο Κέντρο της Αθήνας (Πλατεία Βικτώριας, οδός: Φερρών 16 Κ.Ε.Ε. Δήμητρα)   σε ειδικά διαμορφωμένη για τον σκοπό αυτό αίθουσα με Η/Υ projector, πίνακα, 2 διαλείμματα, μπουφέ,
Help Support after seminar, 4 ώρες από τις 5 έως 9 το βράδυ. δείτε αναλυτικά εδώ.

Χρόνος: θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013.

τηλ. 210-8818416  Αγροτικές Ευκαιρίες.
__________________________________________________________________

Χρυσές δουλειές κάνουν στη Θεσπρωτία κτηνοτρόφοι, που παράγουν τυρί φέτα. 
Θησαυρός αποδεικνύεται το τυρί.
 Κάποιοι, μάλιστα, το εξάγουν, κιόλας, μέσω του διαδικτύου. Οι Θεσπρωτοί κτηνοτρόφοι, όπως διαβάζουμε στην "Κάτοψη", εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζήτηση για τυρί φέτα. Αυτή η δραστηριότητά τους βοηθάει πολύ μέσα στα προβλήματα, που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση. Να σημειωθεί ότι οι κτηνοτρόφοι, που παρασκευάζουν τυρί, έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, ενώ ο νέος νόμος «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις» επιτρέπει στον παραγωγό να προχωρεί στη μεταποίηση του προϊόντος μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα.

Κρόκος: τώρα και στην Αμερική!
Αγροτική Ευκαιρία εργασίας στην Κοζάνη.
Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2012. Την ίδια ώρα που η οικονομία στενάζει, οι κροκοκαλλιεργητές καταφέρνουν για μια ακόμη φορά να μας εκπλήξουν τονώνοντας την τοπική αλλά και την ευρύτερη οικονομία. Μετά από... περισσότερους από 2 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων κατάφεραν να κλείσουν μια συμφέρουσα συμφωνία με την κορυφαία Αμερικανική εταιρεία μπαχαρικών "Mc Cormick"...σύμφωνα με την οποία φέτος θα εξάγουν 600 kg, (αν σας φαίνεται λίγο σκεφτείτε την τιμή ανά γραμμάριο περισσότερο από 1.5 ευρώ).

Η συμφωνία προβλέπει αύξηση της παραγωγής τα επόμενα χρόνια κάτι που εξαναγκάζει τους ανθρώπους του συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών να βρουν άμεσα νέους καλλιεργητές ώστε να καλύψουν την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Σύμφωνα με συνεχείς επιστημονικές μελέτες το φυτό του Κρόκου που παράγεται και καλλιεργείται στην Κοζάνη, αν και υπάρχει άγριο σε πολλά σημεία της χώρας μας, είναι το καλύτερο παγκοσμίως ξεπερνώντας την ποιότητα του Ισπανικού και του Ιρανικού, που έχουν μικρότερη τιμή πλέον η οποία οφείλεται στην μικρότερη συγκέντρωση στοιχείων μεταξύ των άλλων με αντιοξειδωτική δράση, αντιφλεγμονώδη, θρομβολυτική και πολλά ακόμη. Οι Αμερικανοί που φλερτάρουν χρόνια με το συνεταιρισμό της Κοζάνης είπαν το ναι αφήνοντας πίσω τους πολλούς διατεθειμένους πελάτες από την Ευρώπη τη Μέση Ανατολή και την Ιαπωνία..

Αν είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε σκληρά και βρίσκεστε κοντά στην Κοζάνη, έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε σίγουρα χρήματα (μέχρι και 1500 ευρώ το στρέμμα) αρκεί να έχετε γερή μέση μεγάλη διάθεση και μεράκι. Στην Κοζάνη θα τα καταφέρετε όχι μόνο επειδή το κλίμα είναι μοναδικό παγκοσμίως για το συγκεκριμένο φυτό αλλά και επειδή ο καλά οργανωμένος συνεταιρισμός θα σας προσφέρει όλη την τεχνογνωσία και την υποστήριξη για να τα καταφέρετε. Καλή δύναμη!  agrotikon.blogspot.gr
δείτε ένα πολύ καλό σχετικό videoΙσπανία:  σημαντική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων
Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2012: Κατά 30,4% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων που κατέλαβαν το 46,5% του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδας στην Ισπανία.

Ακολουθούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας που καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση με 10,8%, στην τρίτη θέση βρίσκονται τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα με 6%, ενώ στην τέταρτη θέση έχουν ανέλθει τα πλαστικά και προϊόντα από πλαστικό με 4,3% και στην πέμπτη θέση τα προϊόντα χαλκού με 3,8%. Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές από την Ισπανία μειώθηκαν την περίοδο αυτή κατά 14,5%.ΑΠΕ.

Αν έχετε προϊόντα  για εξαγωγή δείτε πως μπορείτε να εξάγετε:Θεαματικά θετικές θα είναι οι εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για το εξαγωγικό εμπόριο της Κρήτης (22-9-2012)
Σύμφωνα με πληροφορίες του CretePlus.gr στο τέλος του μήνα, οπότε αναμένονται στο νησί μας Ρώσοι επιχειρηματίες και εκπρόσωποι από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας, που είναι προσκεκλημένοι της Περιφέρειας Κρήτης, πρόκειται να υπογραφούν … χρυσά συμβόλαια με μεγάλες επιχειρήσεις της Κρήτης, αλλά και συνεταιρισμούς, για την εξαγωγή Κρητικών προϊόντων.

Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι θα πέσουν υπογραφές σε συμβόλαια που θα ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ!

Οι εξελίξεις αυτές σαφώς θα ευεργετήσουν την οικονομία της Κρήτης σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποτέλεσμα των κινήσεων ματ του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη αλλά και της αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Θεανώς Βρέντζου Σκορδαλάκη το προηγούμενο διάστημα με τους Ρώσους που φέρνουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα. 

 Υπενθυμίζεται ότι εδώ και μεγάλο διάστημα η αντιπεριφερειάρχης κα Βρέντζου έχει αναλάβει το ‘πακέτο’ της προετοιμασίας για την … κάθοδο των Ρώσων στο τέλος του μήνα προκειμένου να φτάσουμε στην θετική κατάληξη της υπογραφής των μεγάλων συμβολαίων που οδηγούν για πρώτη φορά στα χρονικά σε τόσο μεγάλες εξαγωγές Κρητικών προϊόντων στη χώρα της πολικής αρκούδας.

Εντός της επόμενης εβδομάδας πρόκειται να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθοδο της Ρωσικής αντιπροσωπείας που θα έρθει στο Ηράκλειο ώστε να πέσουν οι υπογραφές των ‘χρυσών’ συμβολαίων. Ελληνικά προϊόντα πολλών... αστέρων
Έντεκα εταιρείες με ελληνικά προϊόντα βραβεύτηκαν στο διεθνή διαγωνισμό γευσιγνωσίας Great Taste Awards για το μέλι, τα πρόβεια τυριά, τις ελιές, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τη σάλτσα τους.

Οι εταιρείες που ξεχώρισαν έχουν εξαιρετική ποιότητα, αλλά και σημαντικό δίκτυο εξαγωγών σε Ευρώπη και όχι μόνο.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση γευσιγνωσίας είναι μία εκ των κορυφαίων παγκοσμίως. Από τα 8.807 προϊόντα που αξιολογήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεχώρισαν περίπου 1.000.

Οι ειδικοί γευσιγνώστες-κριτές που ανέλαβαν να αξιολογήσουν τα προϊόντα ξεπερνούσαν τους 350.

Παράλληλα το διαγωνισμό παρακολουθούν κάθε χρόνο αγοραστές και αναγνωρισμένοι chef.

Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα άργησαν να ανακοινωθούν λόγω του μεγάλου αριθμού δειγμάτων από όλο τον κόσμο επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του διαγωνισμού.  skai.gr

_____________________________________________

Αν διαθέτεται τα απαραίτητα κεφάλαια, τα κατάλληλα για καλλιέργεια κτήματα μπορείτε να ξεκινήσετε μαζί μας το πρόγραμμα επιστροφή στην φύση ή ως ποιο γνωστό: Back to Green που σας δίνει την ευκαιρία από το ξεκίνημα (ανάλυση εδάφους, γεωπονική μελέτη παραγωγής, προστασίας, συγκομιδής, συσκευασίας, και  εύρεση διάθεσης τελικού προϊόντος) με μηδενικό ρίσκο πριν καν πάτε στο χωράφι να εξασφαλίσετε την προς διάθεση παραγωγή σας!  Ζητήστε να σας στείλουμε δωρεάν με ένα E-mail το σχετικό αρχείο – παρουσίαση σε μορφή PDF ή και με ένα τηλ. Στο 210-8818416 ή στέλνοντας μας ένα σχετικό μήνυμα στην επικοινωνία.
_____________________________________________

Θεαματική αύξηση των εξαγωγών φέτας στις ΗΠΑ
Εντυπωσιακή άνοδο σε αξία, κατά 87,1%, έχουν σημειώσει οι εξαγωγές της ελληνικής φέτας στις ΗΠΑ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, φθάνοντας τα 5,039 εκ. δολάρια έναντι 2,693 εκ. δολ. συγκριτικά με την ίδια περίοδο του παρελθόντος έτους και η σημαντική αυτή ενίσχυση οδήγησε στην άνοδο της χώρας μας στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα, υποσκελίζοντας τις γειτονικές Βουλγαρία και Ιταλία.

Αυτά αναφέρονται σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, το οποίο πάντως σημειώνεται ότι οι εισαγωγές φέτας στις ΗΠΑ δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, καθώς στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση (0406905700) υπάγονται συνολικά πέντε μαλακά τυριά (μανούρι, χαλούμιλαδωτήρι, ρικότα, φέτα).

Όμως, σύμφωνα με στοιχεία του National Cheese Institute οι πωλήσεις φέτας σε μεγάλα σούπερ μάρκετ το 2011 έφθασαν σχεδόν τους 8 χιλ. τόνους με συνολική αξία πωληθέντων τα 171,7 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6,4% εν συγκρίσει με το 2010. radio936.blogspot.gr

Διαβαστε σχετικα με εξαγωγές

EXPORT dep, 210-8818416 
Νέο: εκπαιδευτείτε  για να μάθετε όλα τα "μυστικά" από εξειδικευμένους καθηγητές και στελέχη εξαγωγών  ή ελάτε στο σχετικό διήμερο Σεμινάριο τον Ιανουάριο του 2012.... Επενδύστε στην γνώση!  ζητήστε να σας στείλουμε το σχετικό PDF.


Το E-mail: agrotikes.eykairies.gr@gmail.com