20 Μαρ 2012

Καθιερώνεται με νόμο το σήμα ελληνικού προϊόντος

Στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου προχωρεί το υπουργείο Ανάπτυξης
 Με διάταξη στο νέο πολυνομοσχέδιο καθιερώνεται το σήμα ελληνικού προϊόντος, το οποίο θα φέρουν προαιρετικά ως επισήμανση τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα.

Σκοπός του σήματος είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ώστε να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων και να προβαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες αγορές και ενημερωμένες επιλογές.

Η επισήμανση θα δίνεται μόνον στα προϊόντα που συμμορφώνονται συστηματικά με τις προδιαγραφές οι οποίες θα εκπονηθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται τα φαινόμενα παραπλάνησης μέσω παράνομων ελληνοποιήσεων και θα επιτυγχάνεται η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό. Πηγή