2 Οκτ 2012

Κρασί: άμεση ενίσχυση παραγωγών ελληνικού οίνου


Ένα σημαντικό βήμα έγινε σήμερα για την προώθηση του Ελληνικού κρασιού.
Την υπογραφή του ΥπΑΑΤ έλαβε απόφαση για τη δέσμευση 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν τα προγράμματα προώθησης... κρασιού σε Τρίτες Χώρες με βάση τα όσα αναφέρει ο agrotypos.

Ειδικότερα, απόφαση που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια αναφέρει:
 «Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 1 εκατ. ευρώ (1.000.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 110. - Κ.Α.Ε 5423- οικ. έτους 2012 για την υλοποίηση του προγράμματος Προώθηση Οίνων σε Αγορές Τρίτων Χωρών έτους 2012, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 302157/2009 και 321464/2009 (ΦΕΚ 1209/Β'/2009 και 2019/Β'/2009) Κ.Υ.Α. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».