22 Φεβ 2013

Δάνεια για τον αγροτικό τομέα με ευνοϊκούς όρους


Είναι κοινά αποδεκτό στον αγροτικό τομέα ότι θα πρέπει να υπάρχουν εκείνα τα απαραίτητα και αναγκαία κεφάλαια, για το ξεκίνημα μιας νέας καλλιεργητικής περιόδου, σπόροι, οργώματα, εργασίες, λίπανση κλπ.η λύση (στο πρόβλημα αυτό) και η ευκαιρία μόλις "γεννήθηκε". 

Επιτέλους μια νέα πρωτοβουλία από το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.


Τι προσφέρει:

Δεκαετή χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ποσού 360 εκατ. ευρώ θα παρέχει το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας προς τους παραγωγούς καθώς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που πρόκειται να επενδύσουν φέτος στην ύπαιθρο μέσω των ανάλογων κοινοτικών προγραμμάτων.

Μέσω των δανείων αυτών θα χρηματοδοτηθεί σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων που υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν φέτος από κοινοτικά προγράμματα, δηλαδή οι 6.000 κυρίως μικρές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, οι 330 επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αργότερα ίσως και οι επενδύσεις σε αγροτουριστικά καταλύματα.

Τη συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο Ταμείο υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρης με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ Γ. Γεροντούκο, ενώ χθες ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό σε σύσκεψη που είχε η ηγεσία του υπουργείου στο Μέγαρο Μαξίμου για τα αγροτικά ζητήματα.

Το σκεπτικό είναι ότι στο νέο Ταμείο το Δημόσιο καταβάλλει κονδύλια 116 εκατ. ευρώ από το κοινοτικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 και τα υπόλοιπα κεφάλαια έως τα 360 εκατ. ευρώ θα τα μοχλεύσουν οι τράπεζες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό, με πρώτες την Αγροτική - Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, στις οποίες μπορεί να προστεθούν και άλλες.
Τα δάνεια θα έχουν επιτόκιο 4%, θα παρέχονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω εμπορικών τραπεζών και θα έχουν διάρκεια έως δέκα έτη με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως και 2 χρόνια, με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα στάδια.

Έτσι θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ουσιαστικά να λυθεί το πρόβλημα των περισσότερων αγροτών να εξασφαλίσουν μέσω δανείου το 30% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε μιας από τις αγροτικές επενδύσεις, όπως απαιτούν οι όροι των κοινοτικών προγραμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα λεγόμενα «σχέδια βελτίωσης» των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και για τις επενδύσεις στη μεταποίηση. Το υπόλοιπο 50% του προϋπολογισμού καλύπτεται από την επιδότηση και το εναπομείναν 20% από ιδία συμμετοχή του αγρότη.

Γιατί οι αγρότες των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση για να υπογράψουν σύμβαση με το υπουργείο και να πάρουν το 50% της επιδότησης, πρέπει να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση σε τράπεζα και να πάρουν από εκείνη εγγυητική επιστολή και δάνειο. Δεδομένου ότι δυσκολεύονται να πάρουν τόσο την εγγυητική όσο και το δάνειο, τον ρόλο του χρηματοδότη για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους αναλαμβάνει το νέο Ταμείο. «Το διαδικαστικό κομμάτι ολοκληρώνεται εντός εβδομάδας, και στόχος είναι στις αρχές Μαρτίου να ξεμπλοκάρουν όσες επενδύσεις έχουν εγκριθεί και οι δικαιούχοι να αρχίσουν να παίρνουν εγγυητικές και δάνεια ώστε να αρχίσουν να υλοποιούνται οι πρώτες επενδύσεις», αναφέρει ο κ. Τσαυτάρης.

Πόσες επενδύσεις θα εγκριθούν;

Στο μέτωπο των σχεδίων βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπου υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, έχουν αξιολογηθεί και τα 7.735 αιτήματα. Εξ αυτών τα 4.748 έχουν περάσει από γνωμοδοτική επιτροπή και μέχρι χθες τα 2.317 είχαν πάρει έγκριση. Συνολικά εκτιμάται ότι θα εγκριθούν 6.000 σχέδια. Ωστόσο για να πάρουν το 50% της επιδότησης οι αγρότες αυτοί, πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή τράπεζας, θέμα που αναμένεται να επιλυθεί μέσω του νέου Ταμείου. Το ίδιο ισχύει για τους δικαιούχους του προγράμματος μεταποίησης αγροτικών προϊόντων όπου οι τελικοί δικαιούχοι αναμένεται να είναι γύρω στους 330.

Ποια είναι η προβλεπόμενη Διαδικασία.

Τα αιτήματα δανειοδότησης θα γίνονται στις συμβεβλημένες με το Ταμείο τράπεζες, κάθε μια εκ των οποίων θα είναι αρμόδια για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, τον χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ.

Με ποιους όρους θα δοθούν αυτά τα δάνεια;

Τα δάνεια θα έχουν επιτόκιο 4%, θα παρέχονται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου μέσω των εμπορικών τραπεζών και θα είναι διάρκειας έως δέκα έτη με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει ως και 2 έτη με απώτερο σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα στάδια .

Ας ελπίσουμε το 2013 – τουλάχιστον -  για τον πολλά υποσχόμενα αγροτικό τομέα να είναι μια καλή χρονιά, και η έναρξη νέων πρωτοβουλιών.