19 Ιουλ 2014

Δάνεια για την πληρωμή των φόρων των αγροτών

Ένα εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης των χρεών προς την Εφορία προσφέρουν οι τράπεζες σε επιχειρηματίες και αγρότες, προκειμένου να πάρουν το πολύτιμο «χαρτί» της φορολογικής ενημερότητας.

Δάνεια για την πληρωμή των φόρων -τα γνωστά φοροδάνεια- ρίχνουν και πάλι στην αγορά οι τράπεζες. 

Τα δάνεια αυτά απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις αλλά και αγρότες - επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, σε ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και σε αγρότες.

Στόχος των συγκεκριμένων δανείων είναι να αποφύγουν οι επιχειρήσεις κάθε είδους «εμπλοκή» με την Εφορία, καθώς το «χαρτί» της φορολογικής ενημερότητας είναι προαπαιτούμενο για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Παράλληλα η φορολογική ενημερότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθούν και στα κοινοτικά επιδοτούμενα προγράμματα (που ανακοινώνονται κατά καιρούς).

Ουσιαστικά, δηλαδή, οι τράπεζες προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης των χρεών προς την Εφορία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις συνδυάζουν τα φοροδάνεια με τις ήδη υπάρχουσες γραμμές χρηματοδότησης, δίνοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο ρευστότητας στους επαγγελματίες πελάτες τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα αυτά απευθύνονται σε ιδιώτες, σε ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και σε επιχειρήσεις και έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την αποπληρωμή οφειλών από φόρους, πρόστιμα και άλλες υποχρεώσεις, ενώ τα διαθέτουν οι περισσότερες τράπεζες.

Ρευστότητα

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, τα δάνεια αυτού του τύπου γνώρισαν σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, όταν πολλοί χρειάστηκαν ρευστότητα λόγω της ανάγκης για πληρωμή του φόρου εισοδήματος, ενώ την ίδια στιγμή αρκετοί στράφηκαν στις τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την αποπληρωμή της περαίωσης. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι λόγω της πολιτικής των περιορισμένων χορηγήσεων που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες, αν και η ζήτηση ήταν μεγάλη για τέτοιου είδους δάνεια, μόνο σε λίγες περιπτώσεις εκταμιεύθηκαν κανονικά.

Τα φοροδάνεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταναλωτικά δάνεια, με μια σημαντική όμως διαφορά. Προσφέρονται με ευνοϊκότερους όρους και σε ό,τι αφορά το ύψος του επιτοκίου και τη διάρκεια αποπληρωμής. Αυτός είναι και ο λόγος που τα συγκεκριμένα δάνεια είναι δημοφιλή και έχουν ζήτηση από τους δανειολήπτες.

Το μέσο επιτόκιο ενός «φοροδανείου» είναι σαφώς χαμηλότερο από ένα απλό, καταναλωτικό δάνειο.

Δηλαδή σε απόλυτες τιμές, κατά μέσο όρο ο φορολογούμενος-δανειολήπτης επιβαρύνεται με ονομαστικό επιτόκιο της τάξης του 8% με 9%, όταν για ένα συνηθισμένο καταναλωτικό δάνειο ο πελάτης της τράπεζας θα πρέπει να πληρώσει επιτόκιο της τάξης του 13% με 14%. Παράλληλα, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι διατεθειμένος να προσημειώσει κάποιο περιουσιακό του στοιχείο, το επιτόκιο μειώνεται ακόμη περισσότερο, ξεκινώντας από το 5,7%.


Ως προς το ύψος του δανείου, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, φτάνει μέχρι τα 40.000 ευρώ -ή το σύνολο του φόρου που έχει βεβαιωθεί-, ενώ αν προσημειωθούν περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αυξηθεί. Αντίστοιχα, η διάρκεια ξεκινά από τους 12 μήνες και μπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια ανάλογα με την επιθυμία του δανειολήπτη.

Διαβάστε σχετικά


και
και εδώ ενδιαφέροντα σχετικά άρθρα: