7 Σεπ 2014

Μονάδα παραγωγής Βιομάζας


Το γερμανικό σύστημα πράσινης παραγωγής ενέργειας από βιομάζα (κυρίως από απόβλητα Χοιροστασίων) είναι ένα αυτόνομο σύστημα που εξελίχθηκε στην Γερμανία και έτυχε της αποδοχής από χώρες που θέλουν αειφόρα ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον.

Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας (ΑΠΕ). 

Λόγω της στιβαρής κατασκευής (standard  Container) και των Γερμανικών υλικών υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας με αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, το παρόν σύστημα όχι μόνο μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα και με μεγάλη προσαρμοστικότητα αλλά  παράγει μέσω μιας πατενταρισμένης διαδικασίας υδρόλυσης  και διαχωρισμού φάσης  καθ όλη την διαδικασία λειτουργίας , μιας υψηλής ποιότητας βίο αέριο,  πολύ καθαρό, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.