16 Οκτ 2014

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα διοχετευτούν άμεσα 12 Δις ευρώ από το ΕΣΠΑ


Η αγορά έχει «στεγνώσει» από μετρητά, και οι επενδυτές από το εξωτερικό ακόμα αναζητούν τον χάρτη προς την Ελλάδα!

Έτσι η μόνη ελπίδα είναι για παραγωγικές επενδύσεις οι πληρωμές εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του ΕΣΠΑ.

Το κυβερνητικό πλάνο για την αξιοποίηση των κονδυλίων: 

Με «όπλο» 12 δισ. ευρώ από το «παλαιό» και το «νέο» ΕΣΠΑ η κυβέρνηση επιχειρεί αφενός να ρίξει στην οικονομία ρευστό και αφετέρου να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα που υπάρχει στην αγορά.

Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παρουσίασαν το σχέδιο για την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση έως το 2015 κονδυλίων ύψους 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,2 δισ. ευρώ είναι από το παλαιό ΕΣΠΑ (2007-2013), 4,9 δισ. ευρώ από εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ και 2,9 δισ. ευρώ τα οποία θα δοθούν σε ώριμα έργα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάσθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο, μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο ΕΣΠΑ, στο οποίο θα προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων ενώ θα δίνεται έμφαση στο χρονικό προγραμματισμό των έργων και την τήρησή του.

«Εμπροσθοβαρή» έργα και τι περιλαμβάνουν

1. Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. (Επιχειρησιακά Προγράμματα) του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

2. Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ή/και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

3. Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων

• 21 δράσεις για την ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας: 127,5 εκατ. ευρώ
• 49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν.: 42 εκατ. ευρώ
• 18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ: 283 εκατ. ευρώ
• 127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2: 594 εκατ. ευρώ
• 23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 51,5 εκατ. ευρώ
• 280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος: 1,710 δισ. ευρώ
• 33 δράσεις στον τομέα των Μεταφορών: 996 εκατ. ευρώ
• 4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης: 50 εκατ. ευρώ (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας: 600 εκατ. ευρώ)
• 42 δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας: 68,6 εκατ. ευρώ
• 43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & Κατάρτιση: 112,1 εκατ. ευρώ
• 85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης: 192,6 εκατ. ευρώ

• 10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας: 9 εκατ. ευρώ