17 Νοε 2014

Σεμινάριο για Αρωματικά και Φαρμακευτικά καλλιέργεια - διάθεση


Το σεμινάριο εστιάζει διεξοδικά από το Α έως το Ω σε όλα τα βήματα για την
επιτυχή εγκατάσταση μιας καλλιέργειας αρωματικών. Ξεκινάμε λοιπόν με την
εισαγωγή σε κανόνες γεωπονικής τεχνικής και στη συνέχεια αναλύουμε
επιμέρους τα φυτά μας ανά ενότητες

• πολυετών , ετήσιων αρωματικών,
• νέων (πρωτότυπων) αλλά & καθιερωμένων στην ελληνική αγορά,
• Σύνθεση καλλιεργειών, Στόχος: παραγωγή όλο το χρόνο

Θέματα 1ης ημέρας.

Ποιο είναι το ιδανικό προφίλ ενός Νέου Αγρότη
Πως θα αποφασίσουμε την ιδανική – αρχική καλλιέργεια για εμάς;
Πως μπορεί να γίνει βιώσιμο το εγχείρημα μας;
Ποιές είναι οι βασικές γνώσεις του νέου Αγρότη; Απαραίτητες γνώσεις για
την καταπολέμηση ασθενειών & την λίπανση
πως ποτίζουμε το χωράφι μας, εξοικονομώντας χρήματα;
Τι πρέπει να κάνω για πιστοποιηθεί η καλλιέργεια μου ως βιολογική;
Τι είναι η Ανταλλακτική οικονομία ;
ανάλυση της σημασίας του εδάφους για την καλλιέργεια. Τύποι εδαφών
πως να κάνω μόνος μου τη λήψη δείγματος εδάφους.


Θέματα 2ης ημέρας

• Κανόνες marketing
• Με τι τρόπο θα μπορέσω να ενταχθώ στα προγράμματα επιδοτήσεων;
• Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής του επαγγελματία αγρότη;
• Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς Νέος Γεωργός (διαδικασία, οδηγίες,
υποστήριξη, επιδότηση
• Παρουσίαση των φυτών του σεμιναρίου
• Απαιτήσεις σε Κλίμα-Έδαφος
• Τρόποι και Τεχνικές Πολλαπλασιασμού
• Εποχή σποράς- φύτευσης
• Λίπανση
• Τρόπος συγκομιδής
• Στρεμματικές Αποδόσεις, τιμές, κέρδη
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά
• Εχθροί-Ασθένειες
 Συγκομιδή, αποξήρανση, συσκευασία, συντήρηση,
τυποποίηση, αιθέρια έλαια, εξοπλισμός.
• Που και πως μπορώ να τα διαθέσω;
NEO : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
• Παραδείγματα, ευνοϊκές περιοχές, ποια έχουν ζήτηση για εξαγωγή;
• Υποστήριξη και μετά το πέρας του σεμιναρίου! πληροφορίες για σύνδεση

με Ομάδες παραγωγών!