29 Δεκ 2014

Σεμινάρια εξαγωγών και Ολοκληρωμένης Υλοποίησης 2015

Μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων αλλά και άμεσης  υλοποίησης αμέσως μετά για όσους το επιθυμούν για το έτος 2015, προχωρά το τμήμα εκπαίδευσης των Αγροτικών Ευκαιριών®

Τα εξειδικευμένα αυτά σεμινάρια απευθύνονται  κυρίως σε όσους έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο μαζί μας και θέλουν να ξεκινήσουν και εφ όσον έχουν ένα προϊόν έτοιμο για εξαγωγή.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει για τον κάθε ένα ξεχωριστά και εξατομικευμένα την Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου project εξαγωγών.

Αφού γίνει μια γνωριμία με την Ομάδα θα γίνει και παρουσίαση του κόστους Αναλυτικά για τον κάθε ένα ξεχωριστά, μια και οι ανάγκες για τον κάθε ένα είναι ιδιαίτερες.

Βασικές  γνώσεις για χρήση υπολογιστών – Ιντερνέτ και Αγγλικών θεωρείτε απαραίτητο για την απρόσκοπτη παρακολούθηση.


Μπορεί κανείς να φέρει και το δικό του lap top για πρακτική.

Δείτε τα Θέματα εδώ: Εξαγωγές - Υλοποίηση 2015