14 Φεβ 2015

Νέο: Σεμινάριο υδροπονίας 2015

Δείτε σε 2 απογεύματα, όλες τις πρόσφατες εξελίξεις για να κατασκευάσετε την δική σας Υδροπονική καλλιέργεια.

Δείτε τα Θέματα της Α μέρας: 

Τι είναι υδροπονία και οι μορφές της
Τα θετικά και τα αρνητικά των υδροπονικών καλλιεργειών
Τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται , οι ιδιότητες τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Τύποι υδροπονικών συστημάτων
Εξοπλισμός εγκαταστάσεων για τις καλλιέργειες εκτός εδάφους
Παθογόνα και εχθροί και πώς αντιμετωπίζονται
Πληροφορίες για την θρέψη των φυτών
Αναφορά στο πρόγραμμα που μπορείτε μόνοι σας να φτιάξετε δοσολογία λίπανσης!
Αναφορά σε ποικιλίες και υβρίδια που χρησιμοποιούνται ευρέως.

Και  τα Θέματα της Β μέρας:
Θερμοκήπιο
Υλικά κατασκευής θερμοκηπίου (πχ ξύλο, αλουμίνιο)
Υλικά κάλυψης (πλαστικό , υαλοπίνακες)
Κατηγορίες θερμοκηπίων (τοξωτό, αμφικλινές, ημισφαιρικό κ.α)
Χιόνι, άνεμος και η συμπεριφορά του θερμοκηπίου
Τοποθέτηση θερμοκηπίου – προσανατολισμός
Εσωτερικές κατασκευές
Τρόποι για καλό αερισμό θερμοκηπίου
Τρόποι θέρμανσης
Μέσα για τεχνητό φωτισμό
Άρδευση και λίπανση θερμοκηπίων
Οργάνωση και εκμηχάνιση των εργασιών στα θερμοκήπια
Κόστος κατασκευής θερμοκηπίων (εγκατάσταση) με πλαστικό ως υλικό κάλυψης αλλά και με υαλοπίνακες
Σύστημα  MACQU (πρόγραμμα αυτόματης άρδευσης)  κόστος και τρόπος χρήσης.