29 Μαρ 2015

Σεμινάριο Προοπτικές ανάπτυξης της καλλιέργειας των οσπρίων


Καλλιέργειες πολλά υποσχόμενες με άμεση και εξασφαλισμένη διάθεση, δείτε σε 2 απογεύματα όλη την διαδικασία ένταξης στο αγροτικό δυναμικό της χώρας μέχρι την ορθή γεωργική πρακτική καλλιέργειας Οσπρίων.

Όσπρια σεμιναρίου: Ρεβίθι, φακή, λαθούρι (φάβα), κουκιά, φασόλια, φασόλια-γίγαντες, μαυρομάτικα φασόλια.

Θεματικές ενότητες ανά καλλιέργεια:

•             Σκοπός καλλιέργειας
•             Ελληνικές ποικιλίες καλλιέργειας
•             Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις
•             Καλλιεργητικές φροντίδες
•             Λίπανση
•             Ασθένειες και εχθροί
•             Συγκομιδή

Δείτε ημερομηνίες και Θέματα εδώ