16 Νοε 2015

Νέοι Αγρότες 2016


Ένα πρόγραμμα επιδότησης που αναμένουν χιλιάδες νέοι αναμένετε να ξεκινήσει μέσα στο 2016.

Τα δύο προηγούμενα πρόγραμμα παρ όλες τις δυσκολίες αποδείχτηκαν επιτυχημένα μια και απορρόφησαν χιλιάδες νέους  που είχαν την θέληση αλλά και το θάρρος να εμπλακούν Επαγγελματικά με την Αγροτική ή κτηνοτροφική παραγωγή.

Η αλήθεια είναι ότι το αρχικό κόστος εγκατάστασης μια Καλλιέργειας είναι δυσβάσταχτο για ένα νέο που θα θελήσει να γίνει Νέος Αγρότης, και έτσι το Bonus αρχικής εγκατάστασης αποτελεί ένα σημαντικό «βοήθημα».

Το «κλειδί» είναι η τεκμηριωμένη μελέτη Βιωσιμότητας του εγχειρήματος που θα πρέπει να τεκμηριώνει με συγκεκριμένα στοιχεία την Αρχική κατάσταση και την μελλοντική ( μετά από 5 χρόνια).

Εκεί θα πρέπει ο Νέος Αγρότης να εμφανίζει όχι μόνο την Βιωσιμότητα της επένδυσης αλλά και μια λογική ανάπτυξη σε παραγωγή, ποιότητα αλλά και σε καλλιεργούμενα στρέμματα.
Επί πλέον ο Νέος Αγρότης θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ όψιν του την Δέσμευση να παραμείνει ασφαλισμένος Μόνο στον ΟΓΑ για 10 χρόνια αλλά και να «συμμορφωθεί» με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής ( με το νέο όρο Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας).

Το ύψος της Επιδότησης:


Κονδύλια συνολικού ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν από το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 για την είσοδο 16.000 νέων γεωργών στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ παράλληλα μέσα από την ρύθμιση της νέας ΚΑΠ προβλέπονται ειδικά μέτρα στήριξης των νέων γεωργών και κτηνοτρόφων για μία πενταετία.

Το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά, και σύντομα έρχεται νέα χρηματοδοτική «ένεση» με στόχο την ανάκαμψη της νεανικής αγροτικής επιχειρηματικότητας στη χώρα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή επιδότησης έως 40.000 ευρώ σε 16.000 νέους που θα θελήσουν να  επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο και να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία.
 
και για νέους κτηνοτρόφους!
Οι νέοι που θα κριθούν δικαιούχοι για την οικονομική ενίσχυση θα λάβουν με τη μορφή κεφαλαίου όπου και θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. 

Η α' δόση της οικονομικής ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δαπάνης ανά δικαιούχο.

Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου. Η δεύτερη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου, ενώ η τρίτη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάσταση, εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο ενιαίες δηλώσει εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο μέτρο. Η β' και η γ' δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ενίσχυση από το νέο πρόγραμμα θα έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Θα πρέπει να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διαρκείας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Βέβαια, η νέα ΚΑΠ επιφυλάσσει ευνοϊκό καθεστώς για τους νέους αγρότες και χωρίς άμεσες ενισχύσεις.

Προβλέπεται ότι οι νέοι αγρότες έως 40 ετών θα λαμβάνουν αυξημένο τσεκ κατά 25% σε σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες που υπολογίζεται σε 50 εκ. ευρώ τον χρόνο από τη δέσμευση του 2% των κονδυλίων, ενώ θα μπει ανώτατο πλαφόν στις επιδοτήσεις και αναδιανεμητικό πριμ της τάξης των 50 εκ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020 για όσους νέους θέλουν να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα.


Υπάρχει ήδη η εμπειρία από τα δύο προηγούμενα ίδια προγράμματα επιδοτήσεων για Νέους Αγρότες και έτσι το τρίτο που θα ξεκινήσει θα έχει την πλήρη υποστήριξη και την σχετική ανάλογη ταχύτητα υλοποίησης. Αγροτικές Ευκαιρίες.