7 Μαρ 2017

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαρτίου 2017


Σε ανακοίνωση του ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι σε 65.948 δικαιούχους κατεβλήθησαν την Παρασκευή 29,2 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αντιστοιχούν στην πληρωμή για της βασικής ενίσχυσης - των νέων αγροτών - την πράσινη ενίσχυση 2016 και λοιπές άλλες πληρωμές. Παράλληλα χθες 6/3 ξεκίνησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή των συνδεδεμένων

ενισχύσεων για τις αιτήσεις 2016. Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δικαιούχων γεωργών με τις ακόλουθες ενισχύσεις:    Ενίσχυση για τα βρώσιμα όσπρια ποσού 4.482.757,14 ευρώ σε 12.209 δικαιούχους    Ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού 6.425.448,23 ευρώ σε 13.276 δικαιούχους    Ενίσχυση για τον σκληρό σίτο ποσού 11.378.254,12 ευρώ σε 34.007 δικαιούχους. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές πληρωμές για: την βασική ενίσχυση ύψους 3.211.413,40 ευρώ σε 3.600 δικαιούχους, την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 136.184,31 ευρώ σε 529 δικαιούχους και την πράσινη ενίσχυση  ύψους 1.717.870,04 ευρώ σε 2.299 δικαιούχους. Το προσεχές χρονικό διάστημα θα καταβληθούν η ειδική ενίσχυση βάμβακος καθώς και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στους τομείς ζαχαροτεύτλων και σπαραγγιού. Παράλληλα, συνεχίζονται απρόσκοπτα οι πληρωμές για τα μέτρα αγοράς και τις  ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013.

Η πληρωμή των εκρεμμοτητών Δειτε αναλυτικά στον πίνακα τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.             Τιμές ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ   TAMEIO   α/α/ TAMEIO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΣΟ σε €   3-Μαρ-17 1   ΕΓΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2016 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2016 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ 2016 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 2016 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 2016 3,211,413.40 136,184.31 1,717,870.04 4,482,757.14 6,425,448.23 11,378,254.12 3,600 529 2,299 12,209 13,276 34,007           Σύνολο - ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   27,351,927.24 65,920           ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΟΘ.ΠΡΟΙΟΝΤ.-ΕΝΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΩΟΘ.ΠΡΟΙΟΝΤ.-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 7,430.40 17,443.81 43,609.53 7 1 1           Σύνολο - ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ   68,483.74 9         Σύνολο - ΕΓΤΕ     27,420,410.98 65,929     2   ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1 - ΕΓΤΑΑ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡ. 123 ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡ. Μ.112 - ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡ. Μ.125 463,111.46 15,125.00 1,017,506.72 3 4 5           Σύνολο - ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1 - ΕΓΤΑΑ   1,495,743.18 12           ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 - ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΕΡΓΑ Μ321,322,323 2,632.50 1           Σύνολο - ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 - ΕΓΤΑΑ   2,632.50 1           ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 - ΕΓΤΑΑ ΑΝΕΙΛ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 4 302,845.26 6           Σύνολο - ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 - ΕΓΤΑΑ   302,845.26 6         Σύνολο - ΕΓΤΑΑ     1,801,220.94 19   Σύνολο - 3-Μαρ-17       29,221,631.92 65,948 |


Γενικό άθροισμα :  29,221,631.92. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540). Μπορούν, επιπλέον, να ενημερώνονται μέσω του συνδέσμου https://iris.gov.gr/ (απευθείας ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).