7 Μαρ 2017

Το θερμοκήπιο

αποτελεί μια πρώτης τάξης επένδυση για ένα
 Υποψήφιο επενδυτή ή ένα 
επαγγελματία αγρότη 

Το θερμοκήπιο είναι μια εξειδικευμένη κατασκευή, σχεδιασμένη για να μεγαλώνουν φυτά κατά την διάρκεια όλου του χρόνου. Ένα διαφανές ή ημιδιαφανές κάλυμμα επιτρέπει στο ηλιακό φώς να εισέρχεται, το οποίο θερμαίνει το θερμοκήπιο κατά την διάρκεια της ημέρας. Ήταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, απαιτείται εξαερισμός. Όταν είναι κρύες οι νύχτες ή οι μέρες, ένα σύστημα θερμάνσεως είναι απαραίτητο για να διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία.

Ένα θερμοκήπιο, πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να εκμεταλλεύεται πλήρως τον ήλιο, να του παρέχεται νερό για το πότισμα και να χρησιμοποιούνται ανεμοθραύστες (εάν χρειάζεται). Ένα ξεχωριστό μικρό οίκημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση εργαλείων και προμηθειών, για να παρέχει χώρο εργασίας και ίσως για να στεγάσει το σύστημα θερμάνσεως.

Το μέγεθος του θερμοκηπίου πρέπει να σχεδιαστή καλά. Εάν η ερασιτεχνική ή επαγγελματική προσπάθεια αποδειχτεί επιτυχής, γρήγορα το θερμοκήπιο θα είναι μια πραγματικότητα. Σχεδιάζουμε το μέγεθος, την τοποθεσία και τον αυλόγυρο του θερμοκηπίου έτσι ώστε να είναι δυνατή μια μελλοντική επέκταση. 

Ντομάτα Θερμοκηπίου.

 Τα μεγαλύτερα θερμοκήπια είναι περισσότερο αποτελεσματικά και περισσότερο οικονομικά από τα μικρά γιατί κοστίζουν λιγότερο ανά τετραγωνικό μέτρο και το περιβάλλον μπορεί να διατηρηθεί πιο ομοιόμορφο. Τα συστήματα θερμάνσεως και εξαερισμού είναι τα πιο ακριβά κονδύλια που διαθέτονται για ένα θερμοκήπιο. Το κόστος τους ανά μονάδα επιφανείας είναι μικρότερο σε μεγάλα θερμοκήπια.

Πατάτα Θερμοκηπίου.
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι αποτελεί μια πρώτης τάξης επένδυση για ένα Υποψήφιο επενδυτή ή ένα επαγγελματία αγρότη μια και εκμεταλλευόμενος το σταθερό μικρόκλιμα του Θερμοκηπίου και του ελεγχόμενου περιβάλλοντος θα μπορεί να παράγει Ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και να τα διαθέσει εύκολα και όλο τον χρόνο ειδικότερα αν το Θερμοκήπιο βρίσκετε κοντά σε πολύ μεγάλα Αστικά κέντρα εκεί δηλαδή που υπάρχει η μεγάλη ζήτηση για ποιοτικά φρέσκα κηπευτικά.


Δείτε ένα σχετικό Σεμινάριο των Αγροτικών Ευκαιριών για τα Επαγγελματικά θερμοκήπια Κηπευτικών.