14 Μαρ 2017

Στάβλοι και Βιολογική κτηνοτροφία


Έως τις 15 Μαΐου 2017 θα έχουν τη δυνατότητα οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο Μέτρο των Βιολογικών (της περιόδου 2007-2013) να εκδώσουν άδεια στάβλου. Επιπλέον σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης οι δικαιούχοι της δράσης Διατήρησης Αυτοχθόνων Φυλών μπορούν να εκδώσουν άδεια στάβλου έως τις 16 Αυγούστου 2017

Στην περίπτωση αυτή – σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση – η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά 😄 για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων.


Η προσκόμιση άδειας που έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών δεν οδηγεί σε καταβολή ενίσχυσης για κανένα έτος εφαρμογής. Ο αριθμός και το είδος των ζώων της αίτησης ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί η εν λόγω Άδεια ή αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Πηγή


Δείτε τις Αγροτικές Ευκαιρίες στο Facebook