20 Μαΐ 2017

Διαδικασία και κόστος έναρξης επιχείρησης


Η γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος εν μέσω μνημονίων αποτελεί  αντικίνητρο για την έναρξη μιας επιχείρησης στην σημερινή Ελλάδα.

Αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για την ίδρυση επιχείρησης, αρκεί να εκμεταλλευτεί κανείς σωστά την οικονομική συγκυρία που μαστίζει τη χώρα, καθώς και να είναι προσεκτικός με την επιλογή του. Για παράδειγμα, 


οι νέοι στον χώρο έχουν πολλές «φρέσκες» ιδέες και δημιουργούν ευκαιρίες για τους ίδιους και τον τόπο μας, σε αντίθεση με κάποιους παλαιότερους επιχειρηματίες οι οποίοι πασχίζουν να δημιουργήσουν επάνω «στα καμένα» χωρίς αποτέλεσμα. Οι εποχές άλλαξαν και το γεγονός ότι κάποιος έχει δυνατότητα να ανοίξει ένα μαγαζί, (πχ στην εστίαση) δεν συνεπάγεται από μόνο του ότι θα του αποφέρει καλό εισόδημα.

Το μυστικό, κρίνοντας από την εμπειρία μας, είναι η εξωστρέφεια σε συνδυασμό με την επένδυση στον πρωτογενή τομέα ( Αγροτική Παραγωγήκαι τη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών τεχνολογίας.

Κατόπιν, η επιλογή επιχειρηματικού σχήματος σχετίζεται με τις ανάγκες του καθενός. Παραθέτουμε τα παρακάτω σχήματα:

Ατομική επιχείρηση -> Ένα άτομο
Φορολόγηση από 22% - 45%
Εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% – 10%
ΕΦΚΑ 26,95%
Προκαταβολή φόρου 100% (Σύνολο επιβαρύνσεων: από 51% έως 82%)
Ο επιχειρών ατομικά, ευθύνεται για κάθε χρέος της ατομικής του επιχείρησης, με την ατομική του περιουσία.

Προσωπικές εταιρείες -> Δύο άτομα και άνω Ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
Φορολόγηση 29%
Εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% – 10% (στους εταίρους)
ΕΦΚΑ 26,95% (στους εταίρους)
Προκαταβολή φόρου 50% (για τα 3 πρώτα χρόνια, κατόπιν 100%)
Ο ομόρρυθμος εταίρος έχει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας με την ατομική του περιουσία, απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ο ετερόρρυθμος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

Κεφαλαιουχικές και μετοχικές εταιρείες (Μονοπρόσωπες ή Πολυπρόσωπες) Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – ΑΕ
Φορολόγηση 29%
Προκαταβολή φόρου 50% (για τα 3 πρώτα χρόνια, κατόπιν 100%)
Φόρος μερισμάτων 15% εφόσον γίνει διανομή κερδών
Εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% – 10% (στα διανεμόμενα μερίσματα)
ΕΦΚΑ 26,95% (στα διανεμόμενα μερίσματα) ή 168,00 ευρώ περίπου, για όποιον έχει υποχρέωση ασφάλισης.

Ασφαλιστική υποχρέωση:

• στις Ε.Π.Ε έχουν όλα τα μέλη
• στις Ι.Κ.Ε έχει μόνο ο διαχειριστής
• στις Α.Ε. μόνο οι μέτοχοι άνω του 3% που συμμετέχουν στο Δ.Σ.

Στις Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε, ο διαχειριστής δεν υπέχει προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας έναντι τρίτων, πλην του Δημοσίου.

Αντίστοιχα και στην ΑΕ, η ευθύνη των μετόχων/εταίρων ανέρχεται μέχρι το ύψος του κεφαλαίου, η ευθύνη είναι της εταιρείας, με την περιουσία της, και όχι των εταίρων.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων εστίασης – πώλησης τροφίμων – ξενοδοχειακών – συνεργείων – εκπαίδευσης κτλ, χρειάζεται για την ίδρυσή τους και άδειες λειτουργίας από τις κατά τόπους περιφέρειες.

Η επιλογή του νομικού πλαισίου κρίνεται και από τους ακόλουθους παράγοντες:

Το κόστος ίδρυσης

• για ατομική επιχείρηση περίπου 150,00 ευρώ
• για προσωπική εταιρεία εφόσον συνταχθεί το καταστατικό από δικηγόρο (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) περίπου 400,00 ευρώ - χωρίς δικηγόρο περίπου 200,00 ευρώ
• για Ε.Π.Ε, περίπου 700,00 ευρώ, ( σύσταση υποχρεωτικά μέσω συμβολαιογράφου)
• για Ι.Κ.Ε εφόσον συνταχθεί το καταστατικό από δικηγόρο (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) περίπου 500,00 ευρώ - χωρίς δικηγόρο περίπου 200,00 ευρώ ( πολύ οικονομική και άμεση λύση).
• για Α.Ε περίπου 700,00 ευρώ (σύσταση με συμβολαιογραφική πράξη)

Σημείωση: το κόστος του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη σύσταση εταιρειών έχει καταργηθεί.

• εάν χρειάζεται κάποια άδεια λειτουργίας, το κόστος ανεβαίνει ανάλογα με το αντικείμενο.
• σε περίπτωση διάδοχης κατάστασης για καταστήματα που χρειάζονται άδεια λειτουργίας, η διαδικασία μεταβίβασης της άδειας είναι απλή, με μικρό κόστος, π.χ. η μεταβίβαση άδειας εστιατορίου κοστίζει περίπου 185,00 ευρώ

Κατά τη γνώμη μας, η καλύτερη επιλογή αυτή την περίοδο, για εταιρικό σχήμα, είναι η Ι.Κ.Ε, καθώς έχει το μικρότερο κόστος φορολόγησης 29% και υποχρέωση ασφάλισης έχει μόνο ο διαχειριστής, 26,95% επί των διανεμόμενων μερισμάτων (για τα λοιπά μέλη η ασφάλιση είναι προαιρετική, και τα μερίσματα τους δεν υπόκεινται σε ΕΦΚΑ). Σε περίπτωση δε, μη διανομής μερισμάτων, τότε ο διαχειριστής πληρώνει μόνο 168,00 ευρώ περίπου, μηνιαίως. Πηγή: epixeiro.gr

Συμπερασματικά θα λέγαμε στους νέους να προσπαθήσουν εδώ στην Ελλάδα μας και να μην Ξενιτευτούν, η κρίση κάποια στιγμή θα περάσει και όλα θα έρθουν πάλι σε μια λογική κανονικότητα ( Ενάρετος κύκλος Οικονομίας) και πολλοί τομείς θα ευνοηθούν, Αγροτικός τομές αλλά με την μεταποίηση την ποιοτική συσκευασία και Εξαγωγές, Τουρισμός, και startups.