21 Σεπ 2017

Επιδότηση για Καλλιέργεια Αρωματικών και φαρμακευτικών Φυτών 2017

Επιδότηση για την καλλιέργεια Ρίγανης.
Νέες πολυετείς φυτείες, όπως η ρίγανη και η λεβάντα µε ενίσχυση έως 89 και 534 ευρώ ανά στρέμμα αντίστοιχα εντάσσονται στο επιδοτούμενο φυτωριακό υλικών των Σχεδίων Βελτίωσης, που βρίσκονται σε διαβούλευση έως 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Εκτός από επενδύσεις σε θερμοκήπια, οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο ενίσχυσης για δικτυοκήπια.


Η αγορά και εγκατάσταση στηρίχθηκε και από το παλαιό πρόγραμμα 2011, µε επιλέξιμες όμως µόνο τις δενδρώδεις, κάτι που άλλαξε πλέον περιλαμβάνεται όλο το φυτωριακό υλικό πολυετών φυτειών. Επιπλέον, εκτός από επενδύσεις σε Θερμοκήπια, οι υποψήφιοι δικαιούχοι τώρα μπορούν να υποβάλλουν φάκελο ενίσχυσης για δικτυοκήπια.

Παράλληλα, ορίζεται πλέον καθαρά η ενίσχυση για αυτοματισμούς στη γεωργία, όπως συστήματα GPS και Ρομποτικά αλμεκτήρια, που μάλιστα θεωρούνται «καινοτομία» και δίνουν έξτρα µόρια στον παραγωγό, αυξάνοντας την πιθανότητα ένταξής του στο Μέτρο.

Ωστόσο, µε την τελική πρόσκληση να αναμένεται αρχές Νοεμβρίου 2017, το Νέο σχέδιο προκήρυξης δίνει πολύ λίγα ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την επιδοτούμενη ιπποδύναμηµη ανά εκμετάλλευση και να αρχίσουν να συγκεντρώνουν Τιμολόγια οι υποψήφιοι δικαιούχοι για την αγορά τρακτέρ.

Λεβάντα 
 Από εκεί και πέρα, στις λεπτομέρειες της πρόσκλησης περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο (π.χ 8.000 ευρώ Τυπική Απόδοση, επαγγελματίας αγρότης κ.λπ), όπως και οι προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται για κάθε κατασκευή και εξοπλισμό ώστε να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση η δαπάνη.

Παράλληλα στους όρους για την καταβολή της προκαταβολής, η προδημοσίευση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ώστε να καταβάλλεται από εκεί απευθείας (η προκαταβολή), χωρίς την εξασφάλιση εγγυητικής από κάποιο από τα υπάρχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  πηγή 

Διαβάστε όλο τον σχετικό Φάκελο εδώ Αρωματικά Φυτά Επιδότηση

Σχετικά Σεμινάρια Αγροτικών Ευκαιριών