27 Οκτ 2017

Νέος Νόμος για τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων


Αγορές παραγωγών νόμιμες ξεκινούν  από την 1η Ιανουαρίου του 2018 η ψήφιση του σχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στην ελληνική Βουλή για τη διακίνηση των νωπών προϊόντων.

Με το ίδιο πλαίσιο - και νόμο πλέον του κράτους- γίνεται ταυτόχρονα σαφής διαχωρισμός των εν λόγω αγορών, σε συμβατικές και βιολογικής γεωργίας, παλαιό αίτημα άλλωστε των Ελλήνων βιολογικών παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, αλλά και σχετικοί Συνεταιρισμοί.

Το Άρθρο 20 αναφέρει ότι:


7.α) Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µμπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί Συνεταιρισμοί, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή/και μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής. β) Για τη συμμετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί πρέπει να είναι και αυτοί εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμοί και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 και να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου. Οι παραγωγοί συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων των ΠΕ, στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειάς τους. Οι Συνεταιρισμοί συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών των ΠΕ στις οποίες έχουν την έδρα τους οι Συνεταιρισμοί, καθώς και στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειάς τους. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να συμμετέχουν οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί  από όλη τη χώρα. γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών βιολογικών, συνίσταται ανά Περιφερειακή Ενότητα, µία Επιτροπή διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.∆.Α.Π.) για τους παραγωγούς και συνεταιρισμούς βιολογικών προϊόντων. Η Ε.∆.Α.Π. αποτελείτε από πέντε άτομα  και συγκροτείται από δύο εκπροσώπους, των παραγωγών και από έναν εκπρόσωπο των συνεταιρισμών, των δήμων και των καταναλωτών».Παστεριωμένο γάλα και γαλακτοκομικά πιάνουν οι διατάξεις για τις 60 μέρες.

Το παστεριωμένο γάλα και τα μεταποιημένα γαλακτοκομικά (σαν την Φέτα, το τυρί και το γιαούρτι), όπως ακριβώς ζήτησε ο Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής και εκπρόσωπος της Ένωσης Φυλής Holstein Γιώργος Κεφαλάς προστέθηκαν τελικά, εκτός του νωπού γάλακτος που προϋπήρχε, στον πίνακα που ορίζει τα προϊόντα, για τα οποία πρέπει οι παραγωγοί τους να πληρώνονται το πολύ εντός 60 ημερών.Ταυτόχρονα, όπως έσπευσε να ανακοινώσει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, λίγο μετά την ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου, πέρασε και θα ισχύσει και για τα Super Market, αν και δεν αναφέρεται ρητώς στο ψηφισθέντα σχέδιο, η πρόβλεψη αποπληρωμής εντός το πολύ 60 ημερών, όπως ζητούσε η Αξιωματική αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 1 µε τους ορισμούς του νόμου αναφέρεται ότι ως «Έμπορος» νοείται «κάθε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που αγοράζει, μεταποιεί  ή διαμεσολαβεί στην αγορά, µε σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων.