13 Αυγ 2019

Μαργαρόνια μια ασθένεια της Ελιάς μέσα στο καλοκαίρι.Θέμα : Ελιά – Ασθένειες Θέρους.

Την περίοδο αυτή παρατηρείται στο δίκτυο παγίδων του ΠΚΠΦ Ηρακλείου μία συνεχής δραστηριότητα του εντόμου της Μαργαρόνιας µε αλληλεπικαλυπτόμενες γενιές και ιδιαίτερα μεγάλους πληθυσμούς.
Κατά τόπους παρατηρούνται προσβολές μεγάλης έντασης όπου οι προνύμφες εκτός από τις βλαστικές κορυφές κατατρώγουν κομμάτια φύλλων ή ολόκληρα φύλλα και νεαροί βλαστοί φαίνονται αποφυλλωμένοι. 


Σε ελαιώνες µε έντονη προσβολή οι προνύμφες (σκουλήκια) της Μαργαρόνιας τρώνε και την σάρκα των καρπών δημιουργώντας σπηλαιώδη φαγώματα στη σάρκα που φτάνουν μέχρι και τον πυρήνα.

Αντιμετώπιση

Βιολογική Καταπολέμηση:  Σοβαρή μείωση του πληθυσμού του εντόμου προκαλούν οι φυσικοί εχθροί όπως το ωοφάγο Υμενόπτερο Trichogramma sp. και τα παράσιτα, επίσης Υμενόπτερα Apanteles laevigatys και A. Lacteicolor και το Δίπτερο Ctenophorocera pavida.

Χημική Καταπολέμηση:  Για τη χημική καταπολέμηση όταν είναι απαραίτητη, οι ψεκασμοί πρέπει να εφαρμόζονται εναντίον των νεαρών προνυμφών και των πρώτων ακμαίων την άνοιξη.

Οδηγίες:

Συστήνεται προστασία και συνεχής παρακολούθηση των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες και των ελαιοδέντρων που είχαν δεχτεί κλάδεμα ανανέωσης.


Εξετάζεται αυτή την περίοδο στους παραγωγικούς ελαιώνες και όταν διαπιστώνεται έντονη προσβολή στην βλάστηση και στους καρπούς πρέπει να γίνεται έγκαιρη επέμβαση µε εγκεκριμένα σκευάσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την αποφυγή νέων προσβολών.

Οι προνύμφες όσο μεγαλώνουν γίνονται ανθεκτικές στα εντομοκτόνα.

Φροντίζετε να λούζονται οι λαίμαργοι βλαστοί στη βάση των δέντρων. Πηγή.

Σε κάθε περίπτωση η συμβουλή του γεωπόνου σας θα σας βοηθήσει στην ορθή αντιμετώπιση.