16 Ιαν 2013

Ενίσχυση νέων αγροτών 2013

κίνητρα για να φεύγουμε από την Αθήνα!
Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αναμένετε να δημοσιοποιηθούν τα εξειδικευμένα προγράμματα  για την ενίσχυση των νέων αγροτών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ  Αρχικά το μέτρο 112 αναμενόταν να επαναπροκηρυχθεί και αρχικά να πριμοδοτεί τους ανέργους (ΟΑΕΔ).

Συγκεκριμένα αναμενόταν να δοθεί ένα πριμ 10.000 ευρώ σε συνολικά 6.000 νέους αγρότες, το οποίο θα αποτελούσε μια καλή βοήθεια για το ξεκίνημα, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων (μέσα από προγράμματα σχεδίων βελτίωσης, ποιότητας αγροτικών προϊόντων κ.α.).

Ειδικότερα τα σχέδια βελτίωσης βοηθούν τους νέους αγρότες να αποκτήσουν κάποια καλλιεργητικά πρότυπα αλλά και τον αναγκαίο εξοπλισμό που θα χρειαστούν τουλάχιστον στο ξεκίνημα της προσπάθειας τους.

Επιπλέον, έχουν καταρτιστεί πλήρεις φάκελοι για 52 προϊόντα, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλλιέργειά τους, τις στρεμματικές αποδόσεις κ.α.

Ως χώρα διεκδικούμε για τη νέα ΚΑΠ (2014 - 2020) την αύξηση των πόρων αφ´ ενός για την ενίσχυση των νέων αγροτών στα 80 εκατ. ευρώ ετησίως κι αφ´ ετέρου για τη στήριξη της ηλικιακής ομάδας 40 - 50 που επιστρέφουν στη γεωργία στα 20 εκατομμύρια  ευρώ σε ετήσια βάση, μια πολύ καλή προοπτική μείωσης της ανεργίας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα που δυσκολεύεται να επανενταχτεί στο εργατικό δυναμικό ελέω ανεργίας ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Με τα νέα δεδομένα έχει δεσμευθεί και προσωπικά ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς για τους νέους αγρότες ότι στη νέα προγραμματική περίοδο θα ενισχύονται (πριμ πρώτης εγκατάστασης) με ποσό έως 50.000 ευρώ. Παράλληλα, στα Επενδυτικά Προγράμματα,(Σχέδια Βελτίωσης) επιδιώκεται να αυξηθεί το ποσοστό της επιλέξιμης δαπάνης για έξοδα αδείας πρώτης κατοικίας και έξοδα αδείας αγροτικής εκμετάλλευσης.
Σχετικές πληροφορίες προ αξιολόγησης για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα για Νέους αγρότες Πανελλαδικά στο τηλέφωνο  210-8818416 για να μάθετε με τι τρόπο και τι κόστος έχει αυτή η υπηρεσία υποστήριξης. 

και το Site των Αγροτικών Ευκαιριών