4 Απρ 2013

Επιδότηση: Γυναικεία απασχόληση παράταση κατάθεσης μελέτης


Υπήρξε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης και χρηματοδότησης της γυναικεία επιχειρηματικότητας.

Έτσι δόθηκε μια μικρή χρονική παράταση για την υποβολή των μελετών στο αρμόδιο υπουργείο.
Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη «στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».

Ο Ενδιάμεσος Φορέας - ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές και ειδικότερα τις άνεργες, απολυμένες και απειλούμενες από ανεργία γυναίκες ότι το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρατείνει την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής και τροποποιεί το πρόγραμμα: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη και κατανέμεται στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης:  Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και των εταίρων του.

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία μελέτης σκοπιμότητας (α φάση) και κατάθεση ολοκληρωμένης μελέτης με οικονομολόγο – μελετητή, καθώς και την υλοποίηση (με το κλειδί στο χέρι) για αγροτικού ενδιαφέροντος δραστηριότητες. Σχετικές πληροφορίες και κόστος στα τηλέφωνα. 210-8818416 (Αγροτικές Ευκαιρίες)  ή στο  210-8818474 (μόνο για επιδοτήσεις).

Σχετικά άρθρα