5 Απρ 2013

Αύξηση εξαγωγών λόγω κρίσης

σημαντική προβολή του Ελληνικού ελαιόλαδου από ξένα κανάλια

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας των Ελλήνων καταναλωτών να απορροφήσουν την ελληνική παραγωγή, οι βιοτέχνες και παραγωγοί αγροτικών προϊόντων στράφηκαν με όλες τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια να εξάγουν τα προϊόντα τους και πράγματι αρκετοί από αυτούς τα κατάφεραν (διαβάστε αναλυτικά).... 

Φυσικά τίποτα δεν ήρθε από μόνο του, σε αυτό βοήθησε και το καλό όνομα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (ποιότητα, πιστοποιήσεις, συσκευασία) αλλά και η υιοθέτηση νέων μεθόδων «διείσδυσης» στις νέες αγορές.
Σημαντική βελτίωση προκύπτει τα τελευταία χρόνια για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών από τα στοιχεία ανάλυσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΣΕ, ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις ξεπέρασε η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία διετία, ύστερα από την αναθεώρηση των σχετικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ και την προσθήκη των εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων.

Πλέον ο πήχης του ιστορικού ρεκόρ εξωστρέφειας που επετεύχθη το 2012 μετατοπίζεται στα 27,6 δισ. ευρώ, έναντι 26,5 δισ. των προηγούμενων εκτιμήσεων, ενώ σημαντική βελτίωση προκύπτει και για τις επιδόσεις του 2011 (24,35 δισ. ευρώ έναντι 22,5 δισ. ευρώ των εκτιμήσεων).
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, που προέκυψαν από την εφαρμογή κοινού Προγράμματος Δράσης μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ- EUROSTAT και εναρμόνιση με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, καταγράφεται αύξηση κατά 57% των ελληνικών εξαγωγών στην 4ετία 2009-2012, καθώς και σχεδόν διπλασιασμός της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ της χώρας (από το 7,6% το 2009 στο 13,8% το 2012). Παράλληλα, εκτινάσσεται στο 38% του συνόλου, η αξία των εξαγωγών του κλάδου των πετρελαιοειδών και καυσίμων. 

Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση της εικόνας του εμπορικού ισοζυγίου, που έχει μειωθεί στο ήμισυ των επιπέδων του 2008, παρά την αύξηση των εξαγωγών το 2012, για πρώτη φορά την τελευταία 4ετία. Η αύξηση αυτή οδήγησε το έλλειμμα ξανά πάνω από το 10% του ΑΕΠ της χώρας (10,7%).

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη «οι καλύτερες στατιστικές επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών, συνεπάγονται ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνέχιση της θετικής τους πορείας, αλλά και μεγαλύτερες ανάγκες εξασφάλισης συνθηκών υποστήριξης των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας, ειδικά σε επίπεδο ρευστότητας της αγοράς. Η συνέχιση της ύφεσης στην Ελλάδα και στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι εξελίξεις στην Κύπρο, η πορεία του ευρώ, συνθέτουν ήδη ένα σκηνικό ανησυχίας. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και η προσέλκυση επενδύσεων, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση και άμεση προτεραιότητα».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, με τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η 5ετής ύφεση στην Ελλάδα και η συνεπαγόμενη μείωση του ΑΕΠ της χώρας, αυξάνεται σημαντικά το μερίδιο της συμμετοχής των εξαγωγών στον σχηματισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, που φτάνει πλέον το 13,8%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 81,5% υψηλότερο από τα επίπεδα του 2008. Αν μάλιστα, προστεθούν στις εξαγωγές προϊόντων και οι εξαγωγές υπηρεσιών, τότε η συμμετοχή των εξωστρεφών κλάδων της ελληνικής οικονομίες (εξαγωγικές επιχειρήσεις, τουρισμός, μεταφορές, ναυτιλία, επικοινωνίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) υπερβαίνει το 27%, απέχοντας, ωστόσο, ακόμα σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (πάνω από 40% στην αντίστοιχη περίοδο αναφοράς).


Πλεονασματικοί Κλάδοι

Η εντυπωσιακή πορεία των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία τριετία, σε συνδυασμό με τη μείωση των εισαγωγών (που ωστόσο φαίνεται να ανακόπτεται, εσχάτως) έχει βελτιώσει σημαντικά και το εμπορικό ισοζύγιο σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, από το 2012, πλεονασματικό ισοζύγιο εμφανίζουν οι κλάδοι:

- Ποτά & Καπνός: Εξαγωγές 624,1 εκατ. ευρώ έναντι εισαγωγών 495,4 εκατ. ευρώ.

- Λάδια & Λίπη: Εξαγωγές 383,8 εκατ. ευρώ έναντι εισαγωγών 282,9 εκατ. ευρώ.

- Πρώτες Ύλες: Εξαγωγές 1,4 δισ. ευρώ, έναντι εισαγωγών 1,24 δισ. ευρώ.

- Εμπιστευτικά Είδη: Εξαγωγές 587,3 εκατ. ευρώ έναντι εισαγωγών 14,3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ελλειμματικοί παραμένουν οι μεγαλύτεροι κλάδοι, όπως των Τροφίμων (-913 εκατ. ευρώ) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-12,57 δισ. ευρώ).

Αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε δυναμικά και δημιουργικά με τις εξαγωγές διαβάστε εδώ πως μπορείτε τουλάχιστον να κάνετε μια αρχή για εξαγωγές.

Ελληνικό ελαιόλαδο (σε πολύ καλή συσκευασία) για εξαγωγή πηγή: Λάμδα 
δείτε και το site μας: ΑγροτικέςΕυκαιρίες