13 Οκτ 2013

Γυναικεία επιχειρηματικότητα, υπάρχουν επιδοτήσεις αλλά δεν τις ζητάνε!

Μια μεγάλη προσπάθεια γίνεται τα τελευταία χρόνια ως αντιστάθμισμα της αυξανόμενης νεανικής και ιδιαίτερα της γυναικείας ανεργίας να δημιουργηθούν νέες μικρές επιχειρήσεις κυρίως από νέες και άνεργες γυναίκες, και μάλιστα πανελλαδικά.

Αλλά Ανεξήγητο παραμένει το γεγονός ότι παρά τον μεγάλο όγκο αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ελάχιστο είναι το ποσοστό των ενδιαφερομένων γυναικών που έσπευσαν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι λοιπόν παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων είναι η επόμενη Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, από τις 2.444 γυναίκες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο οι 447 έχουν καταθέσει τους φακέλους τους στον ενδιάμεσο φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο Τρίτη, 15 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για τις γυναίκες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας», προκειμένου να προσκομίσουν στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος:  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα) τα δικαιολογητικά οριστικοποίησης της ένταξής τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες, απολυμένες, απειλούμενες από την ανεργία και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, από 18 έως 64 ετών στις Περιφέρειες:  Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Οι ενισχύσεις δίνονται προκειμένου οι επιτυχούσες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες ύψους από 10.000 - 20.000 ευρώ για διάστημα 18 μηνών και επιπλέον 12.000 ευρώ για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στην πρόσληψη ανέργου.

Μετά από την αύξηση του προϋπολογισμού από 40 σε 77 εκατ. ευρώ που αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν 2.444 γυναίκες. Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών άρχισε στις 26 Αυγούστου, ωστόσο μέχρι την περασμένη Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, μόνον οι 447-  το 19.52% του συνόλου- είχαν υποβάλει τους φακέλους τους στους φορείς του ΕΦΕΠΑΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική ένταξη.

Κλείνοντας θα λέγαμε ότι εκτός της έλλειψη ενημέρωσης το μειούμενο ενδιαφέρον έχει να κάνει και με το υψηλό πολλές φορές κόστος σύνταξης και κατάθεσης μιας ολοκληρωμένης πρότασης για επιδότηση, αλλά και στην αδυναμία των τραπεζών – όπου απαιτείτε – να συμβάλουν θετικά με εγγυητικές επιστολές ή με δανειοδότηση.Και για τον Αγροτικό τομέα