12 Νοε 2013

Μια νέα άτοκη χρηματοδότηση για νέους επιχειρηματίες


Μια νέα άτοκη χρηματοδότηση και μάλιστα για ποσά μέχρι 700.000 ευρώ αναμένετε να δώσει ώθηση στην νεανική επιχειρηματικότητα.

Την έναρξη της χρονικής περιόδου υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα βράβευσης του 2014 ανακοίνωσε το «Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας».

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν έμπειροι αλλά και νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα, τα επιχειρηματικά σχέδια των οποίων χαρακτηρίζονται από καινοτομία, προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας, χρηματοοικονομική πειθαρχία και βιωσιμότητα.

Κάθε χρόνο, ένας έως πέντε νικητές θα βραβεύονται με τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας: χρηματοδότηση, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτική καθοδήγηση από έναν πολύπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων- "μέντορα". Το συνολικό ποσό της άτοκης χρηματοδότησης, που θα δοθεί στους νικητές του Βραβείου για το 2014 θα είναι 700.000 ευρώ

Το «Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας» χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας ο Όμιλος Libra, ένας διεθνής επιχειρηματικός όμιλος. Ο Όμιλος Libra έχει ήδη δεσμευτεί με περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων των νικητών και για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης από έμπειρα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.

Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι από οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας με μόνη υποχρέωση να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέσω του web-site  των βραβείων (www.hellenicaward.com).

Η ημερομηνία λήξης των εγγραφών είναι η 1η Μαρτίου 2014, τα ονόματα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2014 και οι τελικοί νικητές θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν τον Μάιο του 2014.

Οι 4 νικητές του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας 2013 έχουν θέσει πλέον τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε πλήρη ανάπτυξη, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία άνω των 250 άμεσων και έμμεσων νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται ως το τέλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας τους να επιτύχουν συνολικά κύκλο εργασιών που θα υπερβαίνει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, αίτηση για το Βραβείο μπορούν να υποβάλλουν:

•άτομα που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, ακόμη και αν δε διαθέτουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία,
•ομάδες προσώπων, ακόμη και αν δεν έχουν συστήσει εμπορική εταιρεία, και
• υφιστάμενες ιδιωτικές -μη εισηγμένες- εταιρείες οι οποίες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που δεν απορρέει ευθέως από τη βασική τους δραστηριότητα και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ιδίους πόρους.

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ανακοινώνει, επίσης, ότι η Τράπεζα Πειραιώς, συμφώνησε να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση των νικητών για τα επόμενα πέντε έτη, ξεκινώντας από το Βραβείο του 2014 Επιπλέον, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι μία θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς και, μέσω αυτής, θα παρέχεται υποστήριξη τόσο στους αιτούντες, όσο και στους νικητές του Βραβείου.


Για να δείτε πως; και αν; μπορείτε να μπείτε σε αυτό το πρόγραμμα αλλά και για οποιοιδήποτε νέο πρόγραμμα επιδότησης και χρηματοδότησης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ στις