3 Δεκ 2013

Νέες επιδοτήσεις για αγρότες όλη η λίστα και οι ευκαιρίες

Επιδότηση για Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμό μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

100 εκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν άμεσα με την μορφή επιδοτήσεων 2014 για τους αγρότες.

Με την δράση αυτή το υπουργείο φιλοδοξεί να  εκσυγχρονίσει τον αγροτικό τομέα και να βάλει τις υποδομές για διαρθρωτικές δράσεις που θα δίνουν έμφαση στην οικολογική ισορροπία την ανάπτυξη και στην σύγχρονη τεχνολογία.


Το πρόγραμμα επιδότησης, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις και αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο Δεκέμβρη 2013, και μέχρι τις αρχές του 2014 θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, αναφέρει το Έθνος.

Για ποιες δαπάνες παρέχεται η ενίσχυση:

Μηχανική συγκομιδή Αρώνια 

Για την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων

Για την προμήθεια και την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των των εργαστηριών στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας

Τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης

Την αγορά καινούργιων οχημάτων- ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίηση- μεταποίησης καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου

Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και άδειες πέρα των παραπάνω δαπανών.

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία ετικέτας του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για την διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος

Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.

Την αγορά φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Ποιοι είναι οι 12 κλάδοι που επιδοτούνται;

Κρέας:

Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής
Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων

Γάλα:
Ίδρυση και επέκταση τυροκομείων
Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος

Αβγά- Πουλερικά


Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές
Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα προϊόντα σφαγής
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού- τυποποίησης – μεταποίησης κρέατος πουλερικών

Μέλι:

Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού.
Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι

Δημητριακά:
Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών
Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης ρυζιού
Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές

Ελαιούχα προϊόντα

Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με βιολογική πρώτη ύλη
Ιδρύσεις επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιόλαδου για την παραγωγή επώνυμων συσκευασιών
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός σποροελαιουργείων

Οίνος:

Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας
Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής

Οπωροκηπευτικά

Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
Ίδρυση εγκατάστασης στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών.
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης και αποξήρανσης φρούτων
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών

Άνθη


Ίδρυση, εκσυγχρονισμός επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών
Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων
Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εμπορίας

Ζωοτροφές

Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών, τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών

Σπόροι

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού

Αρωματικά φυτά

Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Νέο:  αναλαμβάνουμε πανελλαδικά με τους καλύτερους  μελετητές την ένταξη σας σε προγράμματα επιδοτήσεων για το 2014.

Για Νέο αγρότη δείτε εδώ παρουσίαση με δεξί κλικ 

κάντε κλικ για  επικοινωνία    (να έχετε ένα E-mail).

Δείτε και εδώ (με δεξί κλικ).


Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Κτηνοτροφικές επιδοτήσεις

και Αγροτικές επιδοτήσεις.