11 Ιαν 2014

Η Κολλητσίδα


Μου έγινε Κολλητσίδα!

Πόσες φορές δεν έχουμε χαρακτηρίσει ένα γνωστό, φίλο μας με αυτόν τον χαρακτηρισμό;
Από πού βγήκε;

Από ένα φυτό!Η μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine L.) είναι η αιτία, και μάλιστα θεωρείται ότι έχει παγκόσμια διάδοση και ότι αποτελεί ένα από τα συχνότερα ζιζάνια των χειμερινών σιτηρών.
Σε ορισμένες χώρες (Καναδάς, Γερμανία κ.α) η μικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium L.) αναφέρεται σαν την πιο διαδεδομένη.

Στην Ελλάδα , το επικρατέστερο είδος που συναντάμε σε καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι η μικροσκοπική κολλητσίδα η οποία αποτελεί συχνά σοβαρό ζιζάνιο (και εδώ πάλι η παράδοσή μας το αναφέρει .. είσαι ζιζάνιο…).

Το συναντάμε κυρίως σε σιτηρά και διάφορες χειμερινές καλλιέργειες.

Αλλά δεν είναι μόνη της!

Συνήθως συνυπάρχει με την κυρτόκαρπη κολλητσίδα (Galium tricornutum Dandy) και ακόμα σπανιότερα με την μεγαλόκαρπη κολλητσίδα.
Η μεγαλόκαρπη κολλητσίδα είναι συνήθως το είδος που επικρατεί σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις δηλαδή στις άκρες των δρόμων, θαμνότοπους κ.λ.π.

Galium tricornutum Dandy

Περιγραφή:

Ετήσια φυτά της οικογένειας Rubiaceae.

Τα νεαρά φυτά χαρακτηρίζονται από τις μεγάλες ωοειδείς κοτυληδόνες και τα μικρότερα, ελλειψοειδή, φύλλα.

Βιολογία

Πολλαπλασιάζονται  αποκλειστικά με σπόρους οι οποίοι φυτρώνουν συνήθως από βάθος 0,5-2,0 cm, το φθινόπωρο μέχρι νωρίς την άνοιξη.
Τα φυτά ανθίζουν τον Μάρτιο και Απρίλιο και ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου.

Ζημιές:

Αναπτύσσουν πολύ γρήγορα ριζικό σύστημα με το οποίο αφαιρούν από το έδαφος σημαντικές ποσότητες υγρασίας και θρεπτικών στοιχείων ανταγωνιζόμενα έτσι τα καλλιεργούμενα φυτά μας.
Από μετρήσεις στην Ελλάδα προκύπτει ότι το G. Spurium σε μια πυκνότητα 40 φυτά/τ.μ. μπορεί να προκαλέσει μείωση απόδοσης του σιταριού κατά 5,2 – 20,6% (φυσικά ανάλογα με την χρονιά και την περιοχή).

Άλλες καλλιέργειες που συνήθως ζημιώνονται λόγω ανταγωνισμού είναι τα ζαχαρότευτλα και πολλά κηπευτικά (κρεμμύδι, καρότο, πατάτα κ.α).

Ιδιαίτερα στα σιτηρά αυξάνουν το πλάγιασμα και δυσκολεύουν τον θερισμό.

Galium tricornutum

Καταπολέμηση:

Για την αντιμετώπιση τους, όπου υπάρχει πρόβλημα, είναι απαραίτητη η αμειψισπορά και η προσεκτική επιλογή κατάλληλων ζιζανιοκτόνων.

Η κολλητσίδα είναι ανθεκτική στο 2,4-D, το MCPA, τις τριαζίνες (atrazine, prometryne), τις ουρίες (linuron, diuron), τις δινιτροανιλίνες (trifluralin κλπ) και πολλά άλλα ζιζανιοκτόνα.