21 Μαρ 2014

Σεμινάριο Οικοτεχνική Μονάδα Μεταποίησης – μικρή βιοτεχνία μεταποίησης & Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα

μικρή οικογενειακή βιοτεχνία παρασκευής μαρμελάδας.

Σε ποιους απευθύνεται:  Το Σεμινάριο  απευθύνεται σε Νέους Γεωργούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο 112 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών » με  δική τους  Οικοτεχνική Μονάδα μεταποίησης τροφίμων.

Σε νέους-ες  άνω των 40 ετών  που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη  δική τους οικοτεχνία    (μικρή οικογενειακή μεταποιητική μονάδα) είτε είναι  γεωργοί  είτε όχι .

Σε όσους-ες επιθυμούν να δημιουργήσουν το  δικό  τους επισκέψιμο   πολυλειτουργικό αγρόκτημα    σε συνδυασμό με  αγροτουριστικές δραστηριότητες .

Κυρίως απευθύνεται σε όσους –ες επιθυμούν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο και βήμα –βήμα να γνωρίσουν  πώς να  χτίσουν τη δική τους  οικοτεχνία (μικρή βιοτεχνική μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας τοπικών προϊόντων) και αγρόκτημα , από την αδειοδότηση  μέχρι την πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων.

Σκοπός και εκπαιδευτικοί στόχοι 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει  τους εκπαιδευόμενους με το σχεδιασμό και την υλοποίηση  επενδυτικών  τους προτάσεων   για ίδρυση  και λειτουργία  οικοτεχνίας . 

Οι στόχοι σε επίπεδο γνώσεων είναι : Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας  μιας   οικοτεχνικής  μονάδας  , να προσδιορίζουν  τα σημεία   εκείνα που θα βελτιώσουν την παραγωγή και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό και  σε τεχνικές συμβουλές .

Στόχοι στο επίπεδο ικανοτήτων : Οι  εκπαιδευόμενοι μετά τη λήξη του σεμιναρίου  θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τεχνογνωσία και γνώσεις που θα  εφαρμόζουν στην  λειτουργία  της  οικοτεχνικής μονάδας  και στη χρηματοδότηση του επενδυτικού τους  σχεδίου .

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων : Οι εκπαιδευόμενοι να προσαρμοστούν σε  συμπεριφορές  αγροτικής επιχειρηματικότητας  και να ενταχθούν σε ένα κλίμα  οικονομικής διαχείρισης  της μονάδας  που να την  αισθάνονται ως  δική τους  .