21 Μαρ 2015

Νέες επιδοτήσεις για την Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων για το 2015


Επτά κερδοφόρες μεταποιητικές δραστηριότητες του αγροτικού τομέα μπορούν να επιδοτηθούν ταυτόχρονα από τον νέο επενδυτικό νόμο και τα προγράμματα Leader

Έρχονται γενναία πριμ επιδοτήσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Η λίστα περιλαμβάνει επτά κερδοφόρες μεταποιητικές δραστηριότητες του αγροτικού τομέα, που μπορούν να επιδοτηθούν ταυτόχρονα από τα προγράμματα Leader που «τρέχουν» σε έξι νομούς της χώρας και τον νέο επενδυτικό νόμο.


Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» με τη συνδρομή του γενικού διευθυντή της εταιρείας PK Consulting Group Κώστα Παπαδόπουλου παρουσιάζουν επτά μεταποιητικές δραστηριότητες του αγροτικού τομέα που μπορούν να αποφέρουν άμεσο κέρδος και παράλληλα να υποστηριχθούν με επιδοτήσεις από τον νέο επενδυτικό νόμο και τα Leader, που είναι ανοιχτά σε Δράμα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Φωκίδα, Καρδίτσα και Αιτωλοακαρνανία.

Με ενισχύσεις που φτάνουν μέχρι και το 50% της επιλέξιμης δαπάνης επιδοτείται η σύσταση μονάδων μεταποίησης τροφίμων, παραγωγής ζωοτροφών, επεξεργασίας ενεργειακών φυτών και αιθέριων ελαίων, καθώς και η δημιουργία τυποποιητηρίων ελαιολάδου, επιτραπέζιων ελιών και μελιού.

Ο νέος Έλληνας επιχειρηματίας του κλάδου που θα αποφασίσει να ασχοληθεί με την πρωτογενή παραγωγή θα πρέπει να γνωρίζει ότι σταδιακά προκηρύσσεται ένας ικανοποιητικός αριθμός προγραμμάτων, μέσω των οποίων μπορεί να ενισχυθεί.

Στον νέο επενδυτικό νόμο, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται μέσα στο επόμενο δίμηνο, καθώς και στα ανοιχτά προγράμματα Leader, που είναι ανοιχτά αυτήν την περίοδο (Δράμας έως 7/4/2015, Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας έως 17/4/2015, Φωκίδας έως 20/4/2015, Καρδίτσας έως 20/4/2015 και Αιτωλοακαρνανίας έως 20/4/2015), υπάρχει η δυνατότητα ένταξης επενδυτικών προτάσεων που αφορούν την παραγωγή και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

 Οι τομείς στους οποίους θα μπορούσε κάποιος σήμερα να επενδύσει με αρκετές πιθανότητες δημιουργίας ενός success story είναι οι εξής:

Καλλιέργεια και μεταποίηση κτηνοτροφικών φυτών για παραγωγή ζωοτροφών.
Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου.
Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών.
Μονάδες επεξεργασίας ενεργειακών φυτών, όπως ηλίανθος και ελαιοκράμβη.
Μονάδες μεταποίησης τροφίμων, όπως π.χ. αλλαντικών.
Μονάδες μεταποίησης μελιού και προϊόντων αυτού.
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι ένας από τους βασικούς στόχους του εκάστοτε επενδυτικού νόμου είναι η υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων. Προτάσεις που τονίζουν το πνεύμα του συνεταιρισμού, αφού σχεδόν για το σύνολο των επενδυτικών φακέλων πάνω από ένα όριο ήταν και είναι απαραίτητη η δημιουργία εταιρείας.

Αυτή η προϋπόθεση, όπως είναι γνωστό, στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο εταίρων. Άρα, λοιπόν, εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μέσα από αυτήν τη λογική ξεπερνιέται και το εμπόδιο που για κάποιους θα αποτελούσε το υψηλό ελάχιστο όριο της επένδυσης, που είναι τα 100.000 ευρώ.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο επενδυτικός νόμος απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμέτοχη σ ποσοστού ίσο μόλις με 25%, εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφθεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου, για το οποίο ο επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγκριτική απόφαση τραπέζης δανείου στη φάση της υποβολής του φακέλου. Συνεπώς πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο, που μέσα από τη σύμπραξη πολλών ανθρώπων μαζί ενισχύει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων σε μεγάλο βαθμό.

Ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες σε πλήθος νέων ανθρώπων που αναζητούν εναλλακτικό τρόπο ζωής και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.Οι δαπάνες που καλύπτει το νέο πρόγραμμα

Οι ενισχυόμενες δαπάνες είναι οι εξής:
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο πλαίσιο αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μέσα εσωτερικής μεταφοράς).

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.
Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα κ.λπ.).
Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος και οπωροκηπευτικών).

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.
Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 1 .

Εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία παραγωγικής μονάδας, γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση).

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνηλασιμότητας, πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.ά. Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3908/201 επενδυτικού σχεδίου.

Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της ΕΕ.
Μελέτες-αμοιβές συμβούλων.
Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.
Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.


Οι επιδοτήσεις από τα προγράμματα Leader

Σημαντική βοήθεια στην υλοποίηση του μεταποιητικού αντικειμένου των παραπάνω δραστηριοτήτων παρέχεται και από τα προγράμματα Leader που προκηρύσσονται από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Βασικοί στόχοι των τοπικών προγραμμάτων είναι οι ακόλουθοι:

Η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Όλοι οι στόχοι διατρέχονται από τη λογική της προσπάθειας για ενίσχυση της απασχόλησης, στήριξη της επιχειρηματικότητας, δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών και προστασία του περιβάλλοντος κάθε δράσης. Πρόκειται για χρηματοδοτικά προγράμματα μέγιστου ύψους 300.000 ευρώ για επενδύσεις στη μεταποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και 600.000 ευρώ όταν αφορά την υποβολή μελέτης αγροτουριστικής μονάδας.

Το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει και το 60% σε κάποιες περιπτώσεις με δυνατότητα προκαταβολής ίσης με το 50% της επιχορήγησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.).
Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης κ.λπ.
Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων.
Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ.