9 Οκτ 2016

Σεμινάριο Παραγωγής Τροφίμων!

Ντομάτα ( Βιολογική - υπαίθρια). 
Άμεση απορρόφηση της παραγωγής μια και είναι τρόφιμα! Με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση! Επαγγελματικό σεμινάριο για καλλιέργειες με άμεσο κέρδος!

Δείτε σε δύο απογεύματα τα Πάντα! για την Ορθή Καλλιέργεια και Βιολογική ( τιμές, διαδικασία πιστοποίησης).

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το Σεμινάριο  απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να ξεκινήσουν τώρα μια παραγωγική  καλλιέργεια με τα θέματα που θα εξετάσουμε  αλλά και σε όσους ήδη καλλιεργούν,  ακόμα και για όσους θα ήθελαν να κατασκευάσουν την δική τους Οικοτεχνική Μονάδα μεταποίησης τροφίμων, (Νόμος 4235/2014).

Σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν τη  δική τους Οικοτεχνία  (μικρή οικογενειακή μεταποιητική μονάδα ) είτε είναι  γεωργοί  είτε όχι ( και να γνωρίσουν τις Προϋποθέσεις για να ενταχτούν για επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης).

Και σε όσους θα ήθελαν να Ενημερωθούν για την Βιολογική Καλλιέργεια και την Ορθή Γεωργική Πρακτική ( Νέα ΚΑΠ, Agro 2.1 & Agro 2.2.).

Είναι μια Νέα Επενδυτική Αγροτική Ευκαιρία σε Κλασικές καλλιέργειες! Που έχουν όμως Υψηλή ζήτηση!


Δείτε τα Θέματα εδώ :   Σεμινάριο Παραγωγής Τροφίμων!