20 Οκτ 2017

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ Οκτωβρίου 2017


Το ποσό των 20,8 εκατομμυρίων  ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ Για μελισσοκομία, πρόωρη συνταξιοδότηση, βιολογικά κ.α. αναλυτικότερα : Στις 13/10/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 20.777.466,30 €. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά σε προγράμματα του ΠΑΑ για Μελισσοκομία (5.587.943,73 ευρώ ) , βιολογικά, φρούτα (5.648.448,13), προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες (2.839.684,88) αλλά και πρόωρη συνταξιοδότηση (3.810.781,81). 

Δείτε αναλυτικά τι πληρωμές έγιναν :  ΟΠΕΚΕΠΕ-Πληρωμές