11 Δεκ 2018

Άμεσες Ενισχύσεις: Ξεκινάνε οι πληρωμές Από 18 έως και 20 Δεκεμβρίου 2018

Ενίσχυση στους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας


Θέμα : Αγροτικές Επιδοτήσεις

Προς ολοκλήρωση ο υπολογισμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (Δ.Β.Ε.) από το εθνικό απόθεμα. Στο τριήμερο από τις 18 έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της «ΥΧ».

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί η εκκαθάριση της Βασικής Ενίσχυσης, η οποία θα ανέλθει σε 330 εκατ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (Δ.Β.Ε.) από το εθνικό απόθεμα, η Πράσινη Ενίσχυση, ύψους 550 εκατ. ευρώ περίπου, καθώς και η Ενίσχυση στους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, ύψους 38 εκατ. ευρώ.


Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί και η Εξισωτική Αποζημίωση του έτους 2018, ύψους 247 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή των υπολοίπων της Εξισωτικής των προηγούμενων ετών από το 2008.

Εκτός απροόπτου, το αργότερο έως τις 11 Δεκεμβρίου 2018 θα έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων, η κατανομή του εθνικού αποθέματος και θα γίνει ο υπολογισμός των δικαιωμάτων.

Εν δυνάμει δικαιούχοι του εθνικού αποθέματος 2018 είναι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι γεωργοί με ανωτέρα βία και οι γεωργοί με οριστικές δικαστικές ή διοικητικές πράξεις.

Ο γεωργός νεαρής ηλικίας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών κατά το έτος 2018, να δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2018 ή να έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018 για το καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης.

Νεοεισερχόμενος γεωργός για χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος είναι ο παραγωγός που έχει υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης πρώτη φορά (έναρξη γεωργικής δραστηριότητας) το 2016, το 2017 ή το 2018. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει υποβάλει Ε.Α.Ε. την προηγούμενη πενταετία από την έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) 2018.
Έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην Ε.Α.Ε.
Πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού.
Είναι άνω των 18 ετών (γεννηθέντες έως και τις 31/12/2000).
Έχουν προσδιορισθείσα έκταση στην Ε.Α.Ε 2018, προς χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, μεγαλύτερη ή ίση με 0,4 εκτάρια. Πηγή