22 Ιουν 2017

Ενημέρωση για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης


ΟΠΕΚΕΠΕ – Ενημέρωση για Αγρότες.

Για το έτος ενίσχυσης του 2017, λαμβάνονται υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων που υποβάλλονται στα διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μπορεί να υποβληθεί ως και την 10/07/2017. Αυτό κάνει γνωστό νέο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ειδικά διαμορφωμένης για τις μεταβιβάσεις διαδικτυακής εφαρμογής.

Για το έτος 2017 μπορείτε να την αναζητήσετε εδώ :  Αίτηση μεταβίβασης 

21 Ιουν 2017

Επιδότηση έως 25.000 ευρώ για Νέους Πτυχιούχους


Επιχορήγηση από 5.000 έως 25.000 ευρώ (σ.σ. μπορεί να φθάσει και τις 50.000 ευρώ σε περιπτώσεις συνεργασιών) μπορούν να λάβουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ή προτίθενται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτή τη δυνατότητα δίνει το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», για το οποίο προκηρύχθηκε ο δεύτερος κύκλος του, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά, στόχος του προγράμματος, είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Σε ποιους απευθύνεται; 

19 Ιουν 2017

Είσαι άνεργος με περιστασιακή εργασία στον αγροτικό τομέα;

Οδηγίες για ανέργους.

Οδηγίες για ανέργους.


Mε διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ η οποία έχει εφαρμογή από την 28/03/2017 και αφορά σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους, επιδοτούμενους ή μη, διευκρινίζεται ότι οι άνεργοι που πραγματοποίησαν έως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, από τον οποίο αφαιρούνται οι ημέρες περιστασιακής απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες και έτσι παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος, αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας και επιδομάτων.