26 Φεβ 2019

Ελαιόδεντρα απαραίτητες χειμερινές επεμβάσεις.

κτήμα με ελαιόδεντρα σε συνθήκες παγετού.

Οι δραστήριοι ελαιοκαλλιεργητές δεν μένουν αδρανείς ούτε τον χειμώνα, που φέτος ήταν ιδιαίτερα βαρύς!

Οι απαραίτητες επεμβάσεις στις οποίες πρέπει αυτή την περίοδο να προβούν οι παραγωγοί, για να «θωρακίσουν» το λιοστάσι τους.

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.  

Καρκίνωση ή Φυματίωση της Ελιάς Ζημιά/Συμπτώματα: 

15 Ιαν 2019

Νέα επιδότηση 14.000 ευρώ για μικρούς Αγρότες

14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο

Θέμα : Αγροτικές Επιδοτήσεις

Υπομέτρο  6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 Δικαιούχοι του προγράμματος 6.3. του έτους 2019.

Πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

12 Ιαν 2019

Τράπεζα Αγροτικής Γης για Νέους Αγρότες

το τέλος μιας εποχής...

Η Ε.Ε. βλέποντας την γήρανση του αγροτικού πληθυσμού αλλά και την υπαρκτή δυσκολία εύρεσης καλλιεργήσιμης παραγωγικής γης από την μεριά των νέων αγροτών που θα θελήσουν να δεσμευτούν για χρόνια σε μια αγροτική δραστηριότητα υιοθετεί μια σειρά πρακτικών διάθεσης γης που θα εμπλουτίσουν τα κίνητρα των νέο εισερχόμενων αγροτών.

Στόχος του μέτρου είναι η ηλικιακή και ποιοτική ( σχετικές σπουδές με την αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία ) νέων ανθρώπων με όρεξη και οράματα μακριά από τις παλαιές αγκυλώσεις του συστήματος.

Τα συγκεκριμένα µμέτρα, πρέπει οι εθνικές αρχές να τα συνδυάσουν µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, ώστε να πιάσουν τις επιδόσεις που απαιτούνται για τη λεγόμενη «ηλικιακή ανανέωση της γεωργίας», έναν από τους εννέα γενικούς άρα και υποχρεωτικούς στόχους της Κ.Α.Π.

Συγκεκριμένα, το ENRD σε σχετική του παρουσίαση κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας συνέταξε ένα σετ παρεμβάσεων που χωρίζεται σε τέσσερις άξονες µε τον καθένα να περιέχει ένα μείγμα εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων πολιτικής:

1. Πρόσβαση σε γη: