15 Ιαν 2019

Νέα επιδότηση 14.000 ευρώ για μικρούς Αγρότες

14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο

Θέμα : Αγροτικές Επιδοτήσεις

Υπομέτρο  6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 Δικαιούχοι του προγράμματος 6.3. του έτους 2019.

Πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

12 Ιαν 2019

Τράπεζα Αγροτικής Γης για Νέους Αγρότες

το τέλος μιας εποχής...

Η Ε.Ε. βλέποντας την γήρανση του αγροτικού πληθυσμού αλλά και την υπαρκτή δυσκολία εύρεσης καλλιεργήσιμης παραγωγικής γης από την μεριά των νέων αγροτών που θα θελήσουν να δεσμευτούν για χρόνια σε μια αγροτική δραστηριότητα υιοθετεί μια σειρά πρακτικών διάθεσης γης που θα εμπλουτίσουν τα κίνητρα των νέο εισερχόμενων αγροτών.

Στόχος του μέτρου είναι η ηλικιακή και ποιοτική ( σχετικές σπουδές με την αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία ) νέων ανθρώπων με όρεξη και οράματα μακριά από τις παλαιές αγκυλώσεις του συστήματος.

Τα συγκεκριμένα µμέτρα, πρέπει οι εθνικές αρχές να τα συνδυάσουν µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, ώστε να πιάσουν τις επιδόσεις που απαιτούνται για τη λεγόμενη «ηλικιακή ανανέωση της γεωργίας», έναν από τους εννέα γενικούς άρα και υποχρεωτικούς στόχους της Κ.Α.Π.

Συγκεκριμένα, το ENRD σε σχετική του παρουσίαση κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας συνέταξε ένα σετ παρεμβάσεων που χωρίζεται σε τέσσερις άξονες µε τον καθένα να περιέχει ένα μείγμα εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων πολιτικής:

1. Πρόσβαση σε γη:

9 Ιαν 2019

Επιδότηση Βιολογικών 2019


Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία


Αθήνα 9.1.2019

Θέμα : Επιδότηση για Βιολογικά

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο άξονες ενίσχυσης:
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
Δικαιούχοι