4 Δεκ 2018

Νέα επιδότηση και πληρωμή για τη διατήρηση των απειλούμενων Αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώωνΘέμα : κτηνοτροφία

Είναι η προκαταβολή και αφορά το 65% του συνολικού ποσού για την ενίσχυση των
παραγωγών που έχουν ενταχθεί στη σχετική κατηγορία.

Έτσι ήδη ξεκίνησε η πληρωμή των 3,2 εκατομμυρίων  ευρώ προς τους 660 δικαιούχους της δράσης για τη διατήρηση των απειλούμενων Αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων (Δράση 10.1.09) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.


Αναλυτικότερα, η πληρωμή αποτελεί καταβολή της προκαταβολής του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής (2018) της Δράσης.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 μέχρι την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Σχετικά άρθρα