26 Οκτ 2011

Ως τις 15 Δεκεμβρίου αιτήσεις για νέους αμπελώνες


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 286839/02-04-2009 άρθρο 5 απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Όποιος ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει νέα αμπελοφυτεία, πρέπει να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης αμπελιών από το Εθνικό Αποθεματικό στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην Αγιά (Γραφείο 10, τηλ. 2821346552-3) ως και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011.
Απαραίτητα δικαιολογητικά (να προσκομιστούν και σε φωτοτυπίες):
·         Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
·         Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)  και Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (τα πιο πρόσφατα).
·         Συμβόλαιο ή μισθωτήριο 20ετούς διάρκειας (στην περίπτωση μισθωτηρίου απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί με την εγκατάσταση της αμπελοφυτείας)
·         Αμπελουργικό Μητρώο.
·         Βιβλιάριο ΟΓΑ.
·         Απόφαση Έγκρισης Νέων Γεωργών
Για όσους κατέχουν ήδη αμπελουργικές εκτάσεις θα πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού 1493/99 Ε.Κ. την εφαρμοστική του και ειδικά όσον αφορά τις δηλώσεις συγκομιδής και το αμπελουργικό μητρώο.Πηγή