14 Οκτ 2011

Σήμερα τα πολυτεκνικά επιδόματα του ΟΓΑ

Σε 418.163 οικογένειες

Τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του Ε’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν σήμερα σε 418.163 οικογένειες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 109.067.470,59 ευρώ.(βλ.)