9 Νοε 2011

Κάλεσμα για την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων της Αρκαδίας


Κάλεσμα για την προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας απευθύνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας προς όλους τους επιχειρηματίες και παραγωγούς.
Αναφερόμενο σε στρατηγικές προβολής, το επιμελητήριο κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας, με σκοπό τη συνεργασία των τοπικών παραγωγών και τη διαμόρφωση μιας ενιαίας «ταυτότητας» που θα χαρακτηρίζει τα προσφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες.
Καλεί, λοιπόν, τις επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και τις επιχειρήσεις του αγροτουριστικού τομέα να συμμετάσχουν άμεσα στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζει, οι επισκέπτες της περιοχής θα διευκολύνονται να αναγνωρίζουν και να αγοράζουν κατευθείαν τα εν λόγω προϊόντα.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011, 09:18