27 Νοε 2011

Βιολογική Ιχθυοκαλλιέργεια

 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ)  αριθ. 710/2009  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της  5ης Αυγούστου 2009
για την τροποποίηση του κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 889/2008  σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 834/2007  του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών
Νέα ελπίδα για νέους που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν
στην Βιολογική ( Organic ) Ιχθυοκαλλιέργεια ,
περισσότερα :  http://www.dionet.gr/09/9os/ihthiokaliergeia.pdf
ή στο Τμήμα αγροτικών Επιδοτήσεων της
Financial Solutions - Αθήνα
και στο τηλ. 210 - 8818416 
και 210 - 8818474
κον Παππά Στέλιο. 

Δωρεάν συμβουλές απο εξειδικευμένους επιστήμονες
Γεωπόνους - Ιχθυολόγους ,
ειδικούς στα ευρωπαϊκά κοινωτικα Αναπτυξιακά
Προγράμματα.
επίσεις  Δωρεάν 
Καθημερινά Νεα :  http://rythmisidaneia.blogspot.com/