27 Αυγ 2012

Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και επέκταση στις υδροπονικές καλλιέργειες


Η ΕΛΑΦΡΌΠΕΤΡΑ στην Ελλάδα παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυχείο της νησίδας Γυαλί. Εκεί δραστηριοποιείται η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, η οποία παραμένει επί σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εταιρία ελαφρόπετρας παγκοσμίως. Η ελαφρόπετρα είναι χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιείται στις κατασκευές (παραγωγή ελαφροβαρών δομικών στοιχείων, ελαφροσκυροδέματος), σε γεωτεχνικά έργα (εξυγίανση χαλαρών εδαφών, κατασκευή λιμένων κ.ά.), στις καλλιέρ¬γειες (υπόστρωμα υδροπονικών καλλιεργειών, βελτιωτικό εδαφών κ.ά.) και σε αρκετές βιομηχανικές εφαρμογές. Η εταιρία ανέπτυξε το 2011 σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά έργα που αφορούν τη χρήση του υλικού σε υδροπονικές καλλιέργειες και ως συστατικό υποστρωμάτων για φυτεμένα δώματα και θερμοκήπια

Η παραγωγή ελαφρόπετρας κατά το 2011 έφτασε τους 468.960 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2010. Ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη εξαιτίας της συνεχιζόμενης κάμψης της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας και της επιβράδυνσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε δημόσια έργα υποδομής.

Στις αγορές του εξωτερικού καταγράφονται ιδιαίτερα αισιόδοξες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ενώ η σημαντική αγορά των ΗΠΑ παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη. πηγή: Express.gr 

διαβάστε τα πάντα! για τις:  

Υδροπονικές καλλιέργειες