8 Νοε 2012

Ενισχύσεις έως και 50% για μεταποίηση αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων


Σημαντικές ευκαιρίες –εν μέσω  οικονομική κρίσης- για ενισχύσεις έως και 50% επί των επενδυτικών τους σχεδίων (μελέτης) έχουν επιχειρηματίες της περιφέρειας μέσα από τον νέο επενδυτικό νόμο. Άνοιξε ήδη  η περίοδος υποβολής προτάσεων την 1η Οκτωβρίου 2012 και συγκεκριμένα μπορούν να επωφεληθούν από το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής.


Στον τομέα αυτόν είναι δυνατό να ενταχθούν και να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο τη μεταποίηση αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων με τη χρήση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και φιλικών προς το περιβάλλον.
κυνηγήστε τις ευκαιρίες 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ευνοηθούν με επιχορήγηση ή και με επιδότηση leasing καθώς και με φορολογική απαλλαγή με συνολικό ποσοστό και για τις τρεις μορφές χρηματοδότησης μέχρι και για ποσά μέχρι 50%.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της επιχείρησής τους κυμαίνονται από 15% έως 50%.

Έτσι Στην Α' Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία.
 Στη Γ' Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και τα Ιόνια Νησιά, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.
Στη Β' Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής προβλέπει επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 70% και για τις νέες 80% στα προαναφερόμενα ποσοστά (15% έως 50%) και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο θα συμπληρωθεί με φορολογική απαλλαγή.

Τα ελάχιστα ποσά επένδυσης της Περιφερειακής Συνοχής είναι:

•Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 €.
•Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ.
•Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 ευρώ.
•Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 €.

Τα επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται για δαπάνες όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, συστήματα πιστοποίησης ποιότητας Διαχείριση Ποιότητας  δηλαδή: (ISO 9001) Περιβαλλοντική Διαχείριση( ISO 14001/EMAS ) Υγιεινή και Ασφάλεια ( OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 ) Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων ( ISO 22000 )
________________________________________________________________

Ζητήστε να ενταχθείτε  όσο είναι καιρός στην διαδικασία προ-αξιολόγησης και Υποστήριξης επιδοτουμένων προγραμμάτων με την επιμέλεια και βοήθεια αξιόλογων και εξειδικευμένων συνεργατών μας Γεωπόνων Πανελλαδικά. αποκτήστε αριθμό πρωτοκόλλου πάρτε προ-έγκριση της επιδότησης! και ξεκινήστε μια νέα ζωή κοντά στην φύση!  Κόστος 100 Ευρώ + ΦΠΑ 
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-8818416 και ώρες 11:00 έως 18:00
____________________________________________________________

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

•Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των δαπανών. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 10%.
•Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
•Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Αυτό που θα πρέπει να λάβει υπ όψιν του ο νέος επενδυτής είναι να έχει μια μελέτη ολοκληρωμένη  που να δίνει έμφαση στο τρίπτυχο, Βιωσιμότητα, Οικολογία, εξωστρέφεια.
____________________________________________________________
Ζητήστε να σας στείλουμε το απαραίτητο έντυπο προ-αξιολόγησης και παρακολούθησης για να ενταχθείτε στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2012-2013
____________________________________________________________
Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σε ένα από τα γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών που υπάρχουν στις 13 περιφέρειες της χώρας.
•Περιφέρεια Αττικής, τηλ.: 210 3258800-04, τηλ.: 210 6709721.
•Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τηλ.: 25313 52764.
•Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τηλ.: 22510 27662, 22510 23201,.
•Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2613 600134.
•Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 24610 53246.
•Περιφέρεια Ηπείρου, τηλ.: 26510 26639.
•Περιφέρεια Θεσσαλίας τηλ.: 2413503607.
•Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τηλ.: 26610 39606.
•Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ.: 2310 379240, 2313 309105.
•Περιφέρεια Κρήτης, τηλ.: 2810 278610.
•Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τηλ.: 22813 60283-4-5, 22410 36200, 22410 26182.
•Περιφέρεια Πελοποννήσου, τηλ.: 2713 601190, 2713 601192.
•Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 22310 25360, 22310 29303.
Ενημέρωση:
Νέα προγράμματα επιδοτήσεων ια το 2013
Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης ΕΣΠΑ - ΠΕΠ: Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών 2012 (Αναμένεται)
________________________________________________________________
Το σημαντικό για την ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2012-2013 είναι να ξεκινήσετε κάνοντας το απαραίτητο αρχικό στάδιο του Business plan πριν την ανακοίνωση της ημερομηνίας υποβολής του επενδυτικού σχεδίου αυτό είναι το «μυστικό» να είσαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι, μην περιμένετε τελευταία στιγμή, θα σας προλάβουν άλλοι!  εμείς αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την εξαμηνιαία αυτή απαραίτητη και πολύτιμη παρακολούθηση μαζί με την αξιολόγηση της σκοπιμότητας μόνο με 125 ευρώ με ΦΠΑ (για 6 μήνες παρακολούθησης τηλ. 210-8818416 Financial Solutions –μελέτες επιδοτήσεων ).
________________________________________________________________
Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 2013 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ύψους 500.000.000 ευρώ αφορά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας : ΜΕΤΑΠΟΊΗΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Ο βασικός «κορμός» του προγράμματος έχει σχεδιαστεί, χωρίς βέβαια να αποκλείονται μικρές τροποποιήσεις που θα προκύψουν με την επίσημη προκήρυξη η οποία αναμένεται.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος τόσο υφιστάμενες επιχείρησης όσο και επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά.  τηλ. 210-8818416 Financial Solutions.