26 Φεβ 2013

Agrino: επιδότηση από τον Αναπτυξιακό νόμο


Στον επενδυτικό νόμο εντάχθηκε επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας Agrino (ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ), το γνωστό ρύζι,με απόφαση τού υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επένδυση αφορά στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγή και εισαγωγή καινοτομικών διεργασιών, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της εταιρείας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 3.645.037,49 ευρώ. Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 1.528.498,52 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 41,934%, του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται ως όρος, με την υλοποίηση τής επένδυσης, η αύξηση της απασχόλησης τις επιχείρησης σε ετήσιες μονάδες εργασίας. Πηγή: ΑΠΕ