12 Μαρ 2013

Επιδοτήσεις: Διπλή επιδότηση για τους επαγγελματίες αγρότες;


Mr Roger Harrabin Environment analyst
From News Science and Environment  United Kingdom | BBC News
Editorial By Αγροτικές Ευκαιρίες
Mr Roger Harrabin
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα σχέδια για να αναγκάσει τους αγρότες της Ευρώπης να κερδίζουν τις επιδοτήσεις τους και από την προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα είναι αυτή την στιγμή αντικείμενο συζήτησης  από τους ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρώπη έχει ιδιαίτερα «ταλαιπωρηθεί» από την αλόγιστη χρήση γης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μεταρρυθμίσει τη γεωργική πολιτική της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι αγρότες παίρνουν επιδοτήσεις με βάση κυρίως την έκταση της γης που κατέχουν.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι μέρος των επιδοτήσεων τους θα πρέπει να συνδέεται με τα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως, για παράδειγμα, αφήνοντας ένα τμήμα της καλλιεργήσιμης γης ακαλλιέργητη.

Αλλά πολλοί ευρωβουλευτές μάχονται τις προτεινόμενες αλλαγές.

Σημ. Αγροτικών Ευκαιριών: Τα πολύ μεγάλα συμφέροντα της παγκόσμιας βιομηχανίας που εκμεταλλεύεται τον κύκλο παραγωγής αντιδρά στη στροφή στην Βιολογική καλλιέργεια ή ακόμα σε καλλιέργειες ορθής Πρακτικής!!!  Στην Ελλάδα του πολυκερματισμού και μικρού κλήρου η επιλογή «καθαρών» καλλιεργειών αποτελεί μονόδρομο. Αρκεί να έχει ο υποψήφιος νέος καλλιεργητής την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη και μια πολιτική διάθεσης του τελικού του προϊόντος, και να «βγει από το καβούκι του» να βρει και  άλλους νέους παρόμοιους καλλιεργητές!   

Δείτε στο τέλος του άρθρου πως!

Και μερικοί υποστηρίζουν μια τροπολογία με την οποία θα βοηθήσει  αποτελεσματικά τους αγρότες έτσι ώστε να πληρώνονται δύο φορές μια δηλαδή για την ποιοτική παραγωγή τους και μία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι Πράσινοι ακτιβιστές λένε ότι η διπλή σειρά πληρωμών θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο και θα επιβαρύνει την  περαιτέρω τη φήμη της  ήδη αμφιλεγόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

“Μπορεί να ακούγεται περίεργο να ακούω ότι κάποιοι προτείνουν διπλές πληρωμές για τους αγρότες, αλλά είναι αλήθεια "  David Baldock IEEP