29 Ιουν 2013

Νέο πρωτοποριακό! πρόγραμμα Erasmus για επιδότηση νέων επιχειρήσεων

Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες 

Όλα δείχνουν ότι το έτος 2013 θα είναι ένα καλό έτος από την άποψη των επιδοτήσεων.

Μήπως είστε νέος επιχειρηματίας;

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή την ξεκινήσατε πρόσφατα; Μήπως διευθύνετε ήδη μία επιτυχημένη επιχείρηση και θα θέλατε να την επεκτείνετε σε νέες αγορές ή να αντλήσετε φρέσκες ιδέες;

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες ίσως μπορεί να σας βοηθήσει και να σας ανοίξει τους ορίζοντες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.


Είτε είστε νέοι είτε ιδιαίτερα έμπειροι επιχειρηματίες, το πρόγραμμα μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Στα πιθανά οφέλη περιλαμβάνεται η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, οι ευκαιρίες δικτύωσης στην Ευρώπη, οι νέες εμπορικές σχέσεις ή οι νέες αγορές στο εξωτερικό.

Και μια χρήσιμη διευκρίνιση για τους φιλόδοξους νέους επιχειρηματίες: Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική υποστήριξη υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και αντανακλά το γενικότερο κόστος ζωής στη χώρα παραμονής

Οδηγός προς ναυτιλλόμενους

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες, εάν σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, ή έχετε ξεκινήσει τη δική σας εταιρία εντός της τελευταίας τριετίας. Επίσης θα πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή επιχειρηματική ιδέα που αντικατοπτρίζεται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να έχετε κίνητρα και να δεσμευτείτε ότι θα επιδείξετε πνεύμα συνεργασίας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία από μία άλλη χώρα της ΕΕ και να είστε προετοιμασμένοι να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη της εταιρίας του επιχειρηματία υποδοχής και να διαθέσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας.

Επί πλέον θα πρέπει να συμπληρώσετε τα κονδύλια του προγράμματος στον απαραίτητο βαθμό ώστε να καλυφθεί το κόστος της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Τόλμησε και κάνε την διαφορά! 


Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα επιδότησης Erasmus;

Οι νέοι και οι έμπειροι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του εργαλείου που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=007#.Ub4JmeeSKxB 

και να επιλέξουν το τοπικό σημείο επαφής που προτιμούν.

Μόλις η αίτηση γίνει δεκτή, θα μπορέσετε να βρείτε όλες τις άλλες έγκυρες αιτήσεις στον ηλεκτρονικό κατάλογο, ο οποίος παρέχει σε εσάς και στο τοπικό σημείο επαφής σας να τη δυνατότητα αναζήτησης των κατάλληλων επιχειρηματιών.

Οδηγός βήμα προς βήμα

Τα κύρια βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες:

1. Προετοιμάστε τα έγγραφα για την αίτησή σας: βιογραφικό σημείωμα, αιτιολογικό και, για τους νέους επιχειρηματίες, ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

2. Προχωρήστε στην εγγραφή σας μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου (σύνδεσμος) και υποβάλετε το βιογραφικό σημείωμά σας και το επιχειρηματικό σχέδιο (ισχύει μόνο για νέους επιχειρηματίες).

3. Αναπτύξτε μία σχέση με το νέο επιχειρηματία ή τον επιχειρηματία υποδοχής στο εξωτερικό (δύο επιλογές):α) Προτείνετε στο τοπικό σημείο επαφής σας ένα νέο επιχειρηματία ή έναν επιχειρηματία υποδοχής με τον οποίο βρίσκεστε ήδη σε επαφή ή β) Αναζητήστε ένα νέο επιχειρηματία ή έναν επιχειρηματία υποδοχής στον ηλεκτρονικό κατάλογο με τη βοήθεια του τοπικού σημείου επαφής σας.

4. Καταλήξτε σε συμφωνία με το νέο επιχειρηματία ή τον επιχειρηματία υποδοχής σχετικά με την εργασία και την εκπαίδευση (δηλαδή σχετικά με τις ημερομηνίες, τους στόχους και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ανταλλαγής) και υποβάλετε τα στοιχεία στο τοπικό σημείο επαφής σας.

5. Υπογραφή της Δέσμευσης στην Ποιότητα: Η Δέσμευση στην Ποιότητα (σύνδεσμος) θα πρέπει να υπογράφεται (ψηφιακά) από όλους τους εταίρους της σχέσης. Ως νέος επιχειρηματίας, θα πρέπει επίσης να συνάψετε μία σύμβαση χρηματοδότησης με το τοπικό σημείο επαφής σας.


6. Έναρξη παραμονής στο εξωτερικό: Η διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής μπορεί να είναι 1-6 μήνες με τη δυνατότητα να διαιρεθεί η συνολική περίοδος παραμονής σε εβδομαδιαία διαστήματα (υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες). Πηγή