6 Νοε 2013

Απόφαση ένταξης σε Ξάνθη, Κοζάνη, Ημαθία, Αιτωλοακαρνανίας για Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 27 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 90%) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε 3 άτομα. Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 3 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 100 %), για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 20 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 95,24%) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε   1 άτομο και για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 16 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 34,78 %) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε 30 άτομα.
Σκοπός του μέτρου είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του καπνού, μέσω της οποίας μειώνονται σημαντικά οι ενεργειακές εισροές (χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του μέτρου τηρούν και πρόσθετες φιλοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις όπως αμειψισπορά με ψυχανθές για χλωρά λίπανση, ακαλλιέργητο περιθώριο και χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων, με στόχο τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εξοικονόμηση νερού και την προστασία της βιοποικιλότητας.


Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην  Κεντρική Υπηρεσία  του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  πηγή:  www.paseges.gr