20 Φεβ 2014

Σεμινάριο εύρεσης πελατών στο εξωτερικό


Ο Έλληνας μικρο παραγωγός αγροτικών προϊόντων μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός του την παγκοσμιοποίηση και την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων εντός της Ε.Ε. των 27 ευρωπαϊκών κρατών;

Και αν ναι με τι τρόπο;  και τι θα πρέπει να κάνει πριν καν προσπαθήσει να βρει πελάτες για τα δικά του προϊόντα;


Μπορεί ένας δραστήριος νέος με γνώσεις υπολογιστών και ιντερνέτ, από το σπίτι του και στον ελεύθερο χρόνο του,  και με ελάχιστο κεφάλαιο να γίνει ενδιάμεσος και να εξάγει ελληνικά προϊόντα χωρίς να έχει δικά του προϊόντα;

Τι είναι η ενδοκοινοτική συναλλαγή πώλησης εμπορευμάτων και τι η εξαγωγή;

Τρόποι πληρωμής;

Θα γίνει ειδική αναφορά για Αγγλία και Ρωσία.

Τι ρόλο παίζει η συσκευασία και η ποιότητα;  (ζωντανά παραδείγματα).

Η δεύτερη μέρα θα είναι 100% διαδραστική με Internet.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα θέματα του Σεμιναρίου κάντε εξαγωγές.