16 Ιουλ 2014

Επιδότηση 10.000 ευρώ σε νέους ανέργους για επιχειρηματικότητα


Με «επιταγή» 10.000 ευρώ θα ενισχυθούν 1.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους καινοτόμο επιχείρηση. Πρόκειται για τη συνέχεια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», το οποίο είχε προσελκύσει χιλιάδες ανέργους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση θα κινηθεί πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές του προηγούμενου προγράμματος, ενώ μέσα στον Ιούλιο του 2014 αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 12 μήνες και το ποσό αγγίζει τα 10.000 ευρώ. 

Δικαιούχοι

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι και νέοι από 18 έως 35 ετών, ενώ θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ενώ η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.

Ταμείο

Ως καινοτομία ορίζεται «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή και παροχή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση παραγωγική, χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή».

Ενδεικτικά, καινοτόμες δραστηριότητες είναι: οι νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες, η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες αισθητήρων, τα προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη, τα νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ψηφιακός χειρισμός προϊόντων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, η παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων, η εφαρμογή τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.Από το πρόγραμμα θα εξαιρεθούν μεταξύ άλλων όσοι θέλουν να απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως, όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

Επιπλέον, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής πλανόδιες επιχειρήσεις, κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ, αλλά και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Αιτήσεις για την χρηματοδότηση - επιδότηση 


Μετά την προκήρυξη του προγράμματος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα www.oaed.gr, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος.

Διαβάστε γιακαι