23 Ιουλ 2014

Μονοπωλιακές καταστάσεις στην απορρόφηση και διάθεση της παραγωγής.

Αφού δεν είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε  Ομάδες Παραγωγών  με συμβολαιακές σχέσεις παραγωγής ...αφού όλες μας οι προσπάθειες  αποτύγχανε ...να συντονίσουν την παραγωγή  τη μεταποίηση και την εμπορία, τώρα στο νέο ΕΣΠΑ -ΠΑΑ  με τους αγρότες μας σε εξαθλίωση  .....ολιγοπωλιακές καταστάσεις με νέους – πρωτόγνωρους -  όρους πλέον  δημιουργούνται .... μήπως έχει δίκιο; τελικά το ΚΚΕ !

πάρτε μια γεύση   απο δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ πως θα διαμορφωθεί  η γεωργία του αύριο στην Ελλάδα.

Μόνο 10 Εταιρείες  θα  έχουν όλες τις Ομάδες παραγωγών  με τις εκτάσεις τους  σε συμβολαιακή σχέση  που θα κατευθύνουν σε μια εξαγωγική εταιρεία  τα προϊόντα.

Σε δέκα χρόνια θα υπάρχουν μόνο τέσσερις εταιρείες, που θα αναλαμβάνουν την καλλιέργεια-παραγωγή - επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, που θα τα διοχετεύουν σε μία μόνο εταιρεία για να τα εξάγει (εγκρίθηκε στο Eurogroup, 5/5/2014, ως οδηγός ανάπτυξης για την Ελλάδα).

Το σχέδιο και ο δρόμος για την Ανάπτυξη συνοδευόταν από έναν τετρασέλιδο «Οδηγό» που βασίστηκε στη μελέτη της εταιρείας McKinsey (2012, ΣΕΒ, ΕΕΤ &ΤτΕ) και του ΙΟΒΕ, που παρουσιάστηκε στο EuroWorking Group στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων-ΣΟΕ, Π. Τσακλόγλου. Για την υλοποίησή του τα κεφάλαια θα αντληθούν από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (και με την KfW).

«Στόχος η ενοικίαση κενής-αδρανούς δημόσιας γης σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες προκειμένου να εγκαταστήσουν μονάδες για παραγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή προϊόντων βασισμένες πάντα σε νέες μεθόδους. Έτσι και η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας θα επιτευχθεί και η Ελλάδα δίνοντας σημασία στη μαζική παραγωγή προϊόντων με τη χρήση της εξελιγμένης τεχνολογίας θα αναδειχθεί σε μεγάλη εξαγωγική δύναμη».

Αναφέρονται και κίνητρα σε παραγωγούς για να εξάγουν τα προϊόντα τους, καλύτερη εκπαίδευση στον τομέα της γεωργίας, αλλά και τη θέσπιση βελτιωμένου συστήματος πιστοποίησης των προϊόντων των παραγωγών.

Στη συνέχεια κάνει λόγο για μια μόνο δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία (και εδώ γεννάται βέβαια το ερώτημα σε ποιον θα ανήκει), την Εταιρεία Ελληνικών Τροφίμων (Greek Food Company), που μεταξύ άλλων: 

Α) Θα καθορίζει το δίκτυο των παραγωγικών μονάδων και θα αποτελεί δεξαμενή τροφίμων προς εξαγωγή...

 Β) "Θα διαχειρίζεται τη διανομή και αποθήκευση των προϊόντων εντός της χώρας"... Δηλαδή αυτά που θα παράγουν οι τέσσερις μόνο εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, θα πηγαίνουν στη μία μόνο εταιρεία, από όπου θα προγραμματίζεται η διανομή.

1. Ποιος θα δίνει στις τέσσερις μεγάλες εταιρείες που θα ασχοληθούν την πιστοποίηση; Ποιος θα τις ελέγχει; Και κυρίως... ποιοι θα είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών;
2. Πώς θα εξασφαλιστεί, ότι οι παραγωγοί δε θα πωλούν για ένα κομμάτι ψωμί τη σοδειά τους, όταν οι τέσσερις θα διαμορφώνουν τις τιμές μεταξύ τους δημιουργώντας συνθήκες μονοπωλίου;
3. Θα μπορεί κάποιος μεμονωμένος αγρότης να παράγει, να μεταποιεί και να εξάγει;
4. Θα μπορούσαν να αναλάβουν οι εν λόγω εταιρείες αποκλειστικά την παραγωγή προϊόντων εξαλείφοντας έτσι και τη γεωργία, εκτός κι αν αυτή πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των δικών τους παραγωγικών αναγκών.
5. Υπάρχει περίπτωση οι παραγωγοί να πηγαίνουν κατ' ευθείαν σε αυτές να εργαστούν ως εργάτες γης; Και η γεωργία, ως βασικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης, θα λάβει μορφή βιομηχανίας.
6. Καλύτερη εκπαίδευση στον τομέα της γεωργίας, υπάρχει περίπτωση να υπονοεί χρήση μεταλλαγμένων, επειδή, λένε, ότι κοστίζουν λιγότερο;
7. Ποιος θα διασφαλίζει, ότι θα καταμετρώνται σωστά οι εσωτερικές ανάγκες κατανάλωσης των Ελλήνων, και ότι δε θα κρατούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής για να το εξάγουν δημιουργώντας ελλείψεις σε προϊόντα, που τώρα αυτονόητα υπάρχουν στο καθημερινό τραπέζι μας; 

Κάτι αντίστοιχο είχαν κατά νου και με το παράλληλο εμπόριο φαρμάκων, αλλά οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες εξάγουν το μεγαλύτερο ποσοστό, με αποτέλεσμα να λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων σωρεία φαρμάκων.

Οι υπογραφές μπήκαν!

Πρόκειται για προγράμματα, που θα πραγματοποιηθούν! Όχι για θεωρίες συνωμοσίας! 

Πηγές: Eurogroup 5/5/2014. σελίδες: 55-58,

McKinsey «Greece 2020», www.mckinsey.com, Γ.Παπαγεωργίου ΑΥΓΗ 29/6/14