7 Αυγ 2014

Επιδότηση από την ΕΕ «Ορίζοντας 2020»


Μια νέα επιδότηση έρχεται να προστεθεί στις στοχευόμενες χρηματοδοτικές δράσεις και επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό αυτή τη φορά στην Ποιότητα και στην αειφορία.

Έτσι για την περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανήσει 3,85 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία, την έρευνα στον τομέα της θάλασσας, τη ναυτιλία και τη βίο -οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν «ξεκίνησε» τις διαδικασίες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 - Πρόγραμμα Εργασίας 2014 - 2015» για το έτος 2015, που εγκρίθηκαν στις 22 Ιουλίου 2014.

Ειδικότερα, οι τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από ένα νέο «εργαλείο» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ονομάζεται «Fast-track για την καινοτομία». 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να καταστήσουν τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας και δασοκομίας βιώσιμους.

Οργανώσεις, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα ή ακόμη και μεμονωμένα άτομα, θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους διαδικτυακά για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η κύρια πρόσκληση του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» αφορά τη βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια, την αειφόρο γεωργίαδασοκομία και την βιοοικονομία. Στόχος είναι να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων αλλά και να καταστεί ολόκληρος ο διατροφικός τομέας αειφόρος, εξασφαλίζοντας πιο ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Σαν παράδειγμα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αυξημένη ζήτηση στην ΕΕ για τα προϊόντα της ζωικής προέλευσης. Η ζήτηση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία και καλή διαβίωση των ζώων αλλά και στο περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει έργα που ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των εκτροφών, θα αυξήσουν το ζωικό κεφάλαιο, θα αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα των εκτροφών στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα συγκρίνουν τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής και θα βοηθήσουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και επιτυχημένων μοντέλων παραγωγής από μια χώρα στην άλλη. Ακόμη η αντιμετώπιση των προβλημάτων της επισιτιστικής ασφάλειας μπορεί να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία. Για παράδειγμα, με στόχο την ενίσχυση των μικρών αγροκτημάτων, θα μπορούν να υπάρξουν προγράμματα που θα επικεντρώνονταν στην αύξηση της ζήτησης από τις παγκόσμιες αγορές τροφίμων, που προέρχονταν από μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

«Fast Track στην καινοτομία»

Σύμφωνα με την Κομισιόν είναι ένα νέο πιλοτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2015, το οποίο θα λειτουργήσει για δύο χρόνια, με μια «ανοικτή πρόσκληση». Θα έχει ετήσιο προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα υποστηρίξει καινοτόμα έργα σε κάθε είδους τεχνολογικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών ειδών διατροφής, που πραγματοποιούνται από ομάδες τριών έως πέντε νομικών οντοτήτων από τρία κράτη μέλη της ΕΕ, που επιθυμούν να προβάλλουν καινοτόμες ιδέες στην αγορά. Οι αιτήσεις για το «Fast Track στην καινοτομία» θα είναι ανοικτές από τις 6 Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.


Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.

Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία - μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.