15 Δεκ 2014

Προδημοσίευση νέων προγραμμάτων επιδότησης για ανέργους 2015


Εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις των για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014- 2020, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Τα δύο προγράμματα δίνουν επιδοτήσεις σε ανέργους για να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις αλλά σε και ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους. 

Όπως έχει ανακοινωθεί, πρόκειται για τις δράσεις «Επιχειρούμε δυναμικά» που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και «Επιχειρηματική Ευκαιρία» που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων

Οι δράσεις θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Διαβάστε αναλυτικά Τα πλήρη κείμενα των προδημοσιεύσεων εδώ: