22 Μαρ 2015

ΟΣΔΕ παράταση μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015


Την παράταση της προθεσμίας των αιτήσεων για τις άμεσες ενισχύσεις έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, δηλαδή για ένα μήνα μετά την αρχική διορία που έληγε στις 15 Μαΐου, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη 19 Μαρτίου.


Γεγονός που ερμηνεύτηκε από τις πανευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις ως ένα πρώτο καλό βήμα για την συνολικότερη απλοποίηση των κανόνων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που ισχύει από φέτος έως το 2020.

Σύμφωνα με μια πρώτη σύντομη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εν λόγω παράταση αφορά και τις εκτατικές ενισχύσεις του δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ. Βέβαια, περισσότερες διευκρινίσεις αναμένεται να δοθούν από τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan, την Τρίτη 24 Μαρτίου κατά την διάρκεια συνάντησής του με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ευρωκοινοβουλίου, όπου θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την απλοποίηση της ΚΑΠ.

Πάντως σε μια πρώτη δήλωσή του, επί του θέματος της παράτασης, ο Επίτροπος εξήγησε: «Πρότεινα να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παρατείνουν την προθεσμία έτσι ώστε οι αγρότες να μην υποστούν τις συνέπειες των καθυστερήσεων από την πλευρά των διοικήσεων, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση του πρώτου έτους της εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα κράτη μέλη μπορεί τώρα να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα αυτή η οποία, επίσης, θα βοηθήσει να αποφευχθούν κυρώσεις για εκπρόθεσμες αιτήσεις από τους δικαιούχους», προσθέτοντας ότι «Είναι αυτονόητο ότι τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να αναβάλουν την τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το σύστημα ελέγχου θα επιτρέπει τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης».


Όπως διευκρινίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερες της 15ης Μαΐου, συνεπώς η εν λόγω παράταση θα ισχύει μόνο για το 2015 και θα είναι προαιρετική. Πηγή